På gång

Nyhetsikon

Fjärilar på nära håll (barnaktivitet), 5 mars, 17.30-19.30, Villie byaväg 239-0, Trelleborg 

Vägkantsdag i Skåne, 30 mars, Ekologihuset, Lund

Boksläpp av Nordens fjärilar - en fälthandbok (nya upplagan av Sveriges Fjärilar av Bo Söderström), maj 2019.

Pollinationsveckan 18-26 maj

Biologiska mångfaldens dag 22 maj

Fjärilsföredrag, Naturskyddsföreningen i Trollhättan, 22 maj

Falsterbo Bird Show 30 augusti - 1 september

Blomsterfest i täppan, Göteborgs botaniska trädgård, 1 september kl 11-15

Vill ni att vi berättar om projektet  hos er? Eller ha ett föredrag om fjärilar i allmänhet? Håller ni kanske på att sätta ihop programmet inför vårens möten i en krets av Naturskyddsföreningen, ett entomologisk förening eller kanske en fågelklubb? Skicka epost eller ring så ser vi om det går att ordna.

Aktiviteter märkta med symbolen  är sådana som organisatören tar ut en kostnad för.

Kalender

Dela eller tipsa
Dela eller tipsa
Webbplatsen är byggd med open-source systemet Drupal och är utvecklad av webbyrån Happiness.
Information om Cookies