Brittisk fjärilssamling på nätet

Brittiska Natural History Museum håller på att digitalisera sina samlingar. Bland det första man går igenom är fjärilssamlingen. Alla insamlade exemplar fotograferas, tillsammans med sina etiketter, och bilder och uppgifter om när, var och av vem de insamlat läggs i en databas. Hittills har man koncentrerat sig på fynd från Storbritannien och Irland, omfattande 89 arter och över 180 000 fjärilar. De flesta fjärilarna är insamlade under 1900-talets första hälft, men det finns också mer än 200 år gamla exemplar.
Databasen är tillgänglig för allmänheten, även om den ännu inte är helt färdigutvecklad. Genom att gå in på NHM:s dataportal och välja entomologi-samlingen kan man sedan roa sig med att söka t ex en viss art, och sedan bläddra igenom de fynd som finns registrerade.
Dataportalen finns på http://data.nhm.ac.uk/
För att komma direkt till entomologi-samlingen klicka här

Ett exempel på hur fjärilarna avbildats. Här en adonisblåvinge, Lysandra bellargus. Foto från http://data.nhm.ac.uk/dataset/collection-specimens/resource/05ff2255-c38a-40c9-b657-4ccb55ab2feb/record/1732844

Mer information om hur själva datainsamlingen gått till och hur databasen skapats finns bl a. i denna artikel:
Paterson G, Albuquerque S, Blagoderov V, et al. iCollections – Digitising the British and Irish Butterflies in the Natural History Museum, London. Biodiversity Data Journal. 2016;4: e9559. doi:10.3897/BDJ.4.e9559

FULLTEXT PDF: http://bdj.pensoft.net/articles.php?id=9559

Tillbaka till listan

 

Dela eller tipsa
Webbplatsen är byggd med open-source systemet Drupal och är utvecklad av webbyrån Happiness.
Information om Cookies