Europeiska tistelfjärilar flyttar till Sahel

Även i Sahelområdet, söder om Sahara, varierar antalet tistelfjärilar, Vanessa cardui, syn. Cynthia cardui, med årstiden. Genom att mäta stabila väte-isotoper i fjärilar från olika delar av Europa och Nordafrika har man kunnat visa att en stor del av de fjärilar som migrerar till Sahel om hösten kommer från Europa, en resa på 400 mil!
Att tistelfjärilar flyttar norrut genom Europa under vår och sommar och tillbaka söderut till Nordafrika under sensommar och höst är välkänt. Hela denna årsvisa migrations-cykel omfattar minst sex generationer. Men även i Sahelområdet varierar antalet tistelfjärilar med årstiden, men med ett spegelvänt mönster jämfört med det europeiska. I Sahel ökar antalet tistelfjärilar kraftigt under (den europeiska) senhösten och vintern. Det har varit svårt att visa varifrån de fjärilar kommer som ger upphov till vinterns nykläckta tistelfjärilar i Sahel. Genom att mäta mängden stabila väte-isotoper i fjärilar från olika delar av Europa och Nordafrika har man kunnat visa att en stor del av de fjärilar som migrerat till Sahel om hösten kommer från Europa, en resa på 400 mil eller mer. I Maghreb-bergen i Marocko finns också tistelfjäril hela året, men dessa populationer är så små, förutom när migranterna från Europa anländer, att de inte själva kan vara upphov till senhöstens migranter till Sahel.
Men en del av vinterns tistelfjärilar i Maghreb har visat sig komma från Sahel. Det verkar som om en del av den Tistelfjärilgeneration fjärilar som kläckts i Sahel utnyttjar tillfälliga väderomslag för att ta sig tillbaka till Nordafrika när konkurrensen om resurser under senhöst och vinter blir för stor söder om Sahara.

 

 

 Nyanländ globetrotter

 

Abstract: http://rsbl.royalsocietypublishing.org/content/12/10/20160561

Kontakt: canliro@gmail.com (C Stefanescu)

Referens: Stefanescu C, Soto DX, Talavera G, Vila R, Hobson KA. Long-distance autumn migration across the Sahara by painted lady butterflies: exploiting resource pulses in the tropical savannah. Biology Letters. 2016;12: 20160561. doi:10.1098/rsbl.2016.0561

Tillbaka till listan

Dela eller tipsa
Webbplatsen är byggd med open-source systemet Drupal och är utvecklad av webbyrån Happiness.
Information om Cookies