Extremt väder påverkar från ägg till fjäril

Perioder med extrema temperaturer påverkar fjärilspopulationer kraftigt. Riktigt varma sommarveckor gynnar fjärilar, men extremt varma vintrar har mycket negativ inverkan på de övervintrande individerna. Även torka och ovanligt regnrika perioder har betydelse, framför allt för puppstadiet hos fjärilar med bara en generation per år.
Klimatförändringarna förväntas ge mer extrema väderepisoder. Data från det brittiska fjärilsövervakningsprojektet har matchats med uppgifter om det lokala vädret under 37 år. Detta gav underlag för att bedöma hur känsliga olika fjärilsarter är för perioder med extremt väder under olika utvecklingsfaser.
Ovanligt höga temperaturer under fjärilarnas flygperiod var gynnsamt för många arter, medan värmeperioder under övervintringen var mycket negativt. Extremt låga temperaturer för årstiden hade rakt motsatta effekter; gynnsamt under vintern, men skadligt under flygperioden. Stora regnmängder under pupp-stadiet missgynnade framför allt arter med bara en generation per år. Långa perioder av torka framför allt var skadligt för andra generationen larver hos arter med flera generationer per år.
Generalist-arter påverkades klart mer av extremt väder än specialist-arter. Det kan bero på att specialisterna begränsas av andra faktorer än klimatet, t ex tillgång till värdväxter. Generalisterna återfinns däremot överallt där klimatet så tillåter. En del populationer lever därmed i områden där klimatet normalt ligger nära gränsen för vad arten kan klara. Perioder med extremt väder kan därmed kraftigt decimera eller helt slå ut dessa populationer.

Nässelfjäril

 

Under 2016 fann man bara hälften så många nässelfjärilar som året innan i den brittiska ”Big Butterfly Count” , vilket kopplats samman med den ovanligt varma vintern.

 

Abstract: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1365-2656.12594/abstract

Kontakt: o.mc-dermott-long@uea.ac.uk

Referens: McDermott Long O, Warren R, Price J et al. Sensitivity of UK butterflies to local climatic extremes: which life stages are most at risk? J Anim Ecol. 2016:  doi:10.1111/1365-2656.12594

Tillbaka till listan

Dela eller tipsa
Webbplatsen är byggd med open-source systemet Drupal och är utvecklad av webbyrån Happiness.
Information om Cookies