Köldstress påverkar både pigment och strukturfärger

Om puppor av puktörneblåvingar utsätts för köldperioder får de fjärilar som sedan kläcks mer otydligt mönster av prickar på undersidan ju längre köldperioden varat. Hanarnas blå ving-ovansida visade mindre variationer. Honorna i den studerade populationen har normalt inte något blått på vingöversidan, men efter puppornas nedkylning hade alla fjärilshonor mer eller mindre tydlig blåfärgning på ovansidan.

Puktörneblåvinge, Polyommatus icarus, är en mycket spridd art, som finns i så gott som hela Europa. Fjärilar från kalla nord och från varma medelhavsområden ser snarlika ut, med det karakteristiska mönstret på undersidan, och hanarnas lysande blå ovansida. Honor med mer eller mindre tydliga blå fält förekommer både i norr och söder, men i Centraleuropa är honorna helt bruna.
Undersidans mönster formas av olika pigment, men ovansidans blå färg beror på olika ljusbrytande nano-strukturer i vingfjällen, alltså två helt olika system. När puppor av ljungblåvinge hölls i +5ºC i 10–62 dygn påverkade denna köldperiod undersidans pigmentfärger och ovansidans strukturfärger på olika sätt. Ju längre köldperiod, desto färre fläckar och mer enfärgade blev vingundersidorna hos både hanar och honor.
Hos hanarna förändrades inte den blå färgen, och variationen mellan individer var större än skillnaden mellan grupper som utsatts för olika långa köldperioder. Hos köldstressade fjärilar var fjällen på ovansidan i mer eller mindre oordning, och av varierande bredd.

De nedkylda honorna hade varierande grad av blåpudring på ovansidan, men de blå fjällen hade el enklare struktur än normala hanars blå fjäll. Eftersom blå honor av puktörneblåvinge är relativt vanliga t ex i Sverige och Turkiet och Marocko kan blåfärgningen vara ett svar på stress, vare sig den beror på köld eller värme.

Hona av puktörneblåvinge med riklig blåpudring,
kanske en anpassning till en kylig uppväxt

FULLTEXT PDF: https://www.nature.com/articles/s41598-017-01273-7

Referens: Kertész K, Piszter G, Horváth ZE, Bálint Z, Biró LP. Changes in structural and pigmentary colours in response to cold stress in Polyommatus icarus butterflies. Scientific Reports. 2017;7: 1118. doi:10.1038/s41598-017-01273-7

Tillbaka till listan

Dela eller tipsa
Webbplatsen är byggd med open-source systemet Drupal och är utvecklad av webbyrån Happiness.
Information om Cookies