Kön och blomrikedom påverkar slåttergräsfjärilens nektarval

Slåttergräsfjäril, bild fr WikimediaSlåttergräsfjäril, Maniola jurtina, använder många slags blommor som nektarkällor, men finns rödklint eller tistlar tillgängliga är de solklara favoriter. Vilka blommor som används varierar både med platsens blomrikedom och fjärilens kön.

Slåttergräsfjäril,
Foto Charlesjsharp, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=50764119

På några blomrika, extensivt skötta belgiska gräsmarker följdes slåttergräsfjärilar från ett blombesök till nästa. Här sökte fjärilarna nektar i stort sett enbart på rödklint, Centaurea jacea, och tistlar, Cirsium sp. Fjärilarna höll sig helst till mindre områden med gott om blommor och de gjorde ganska korta flygturer mellan blombesöken.
På mer intensivt brukade marker fanns färre blommor, och rödklinten saknades helt. Där sökte sig slåttergräsfjärilarna framför allt till rödklöver, Trifolium pratense, och prästkrage, Leucanthemum vulgare. De flög längre sträckor mellan blombesöken, och ignorerade flera blommade växter av andra arter.

Honorna använde mer tid till att konsumera nektar än hanar, och mer tid på rödklint än på rödklöver, oavsett typ av mark. De sökte sig nästan enbart till rödklöver och tistlar, och struntade helt i potentiella nektarkällor som kärringtand och johannesört. Hanarna föredrog också rödklint och tistlar, men var mer benägna än honorna att besöka andra nektarkällor, framför på de mer blomfattiga markerna.

Mindre tåtelsmygare på rödklintRödklintens nektar innehåller mer socker och aminosyror än rödklöver. Kanske beror honornas förkärlek för rödklint på att de har mer specifika krav på nektarens innehåll för att kunna producera ägg, Hanarna är huvudsakligen i behov av ”flygbränsle”, och är därmed inte lika begränsade i val av nektarkällor.

Rödklint älskas av många fjärilar, s
om mindre tåtelsmygare.

Abstract: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/icad.12222/abstract

Kontakt: hans.vandyck@uclouvain.be

Referens: Lebeau J, Wesselingh RA, Van Dyck H. Flower use of the butterfly Maniola jurtina in nectar-rich and nectar-poor grasslands: a nectar generalist with a strong preference? Insect Conserv Divers. 2017. doi:10.1111/icad.12222

Tillbaka till listan

Dela eller tipsa
Webbplatsen är byggd med open-source systemet Drupal och är utvecklad av webbyrån Happiness.
Information om Cookies