Sämre flygare hotas av invasiva växter

Inte en enda schweizisk fjärilsart gynnas av att det finns invasiva växtarter i ett område, men nästan var fjärde fjärilsart påverkas negativt. Framför allt drabbas arter som inte flyger så bra.Skogsvisslare, Erynnis tages

Skogsvisslare, en av flera som får det svårare bland invasiva växter.

I Schweiz har artrikedomen bland fjärilar och växter inventerats på 393 platser, jämt fördelade över landet. Förutom den inhemska floran noterade man även förekomst av arter på den schweiziska sk. ”svarta listan”, dvs främmande, invasiva arter med stor spridningsförmåga som visat sig påverka den inhemska biodiversiteten negativt, eller kan skada människors hälsa eller ekonomi. Dit hör t ex kanadagullris, Solidago canadensis, och malörtsambrosia, Ambrosia artemisiifolia, men även syrenbuddleja, Buddleja davidii. När man på statistisk väg kontrollerat för skillnader i temperatur, höjd över havet mm, visade sig antalet fjärilsarter på en plats öka med antalet inhemska växtarter, och minska med antal frostdagar och med antal invasiva, främmande arter. Av de 115 fjärilsarter man hade tillräckligt många observationer av, var 28 mer sällsynta i områden där det fanns fler invasiva växtarter. Dessa fjärilsarter har mindre thorax i förhållande till framvingens längs, vilket kopplats till sämre flygförmåga och spridningsförmåga. De negativt påverkade arterna tillhörde dessutom oftare ett fåtal släkten och familjer, bl a tjockhuvudfjärilar (t ex skogsvisslare, Erynnis tages), och släkterna Argynnis (t ex hedpärlemorfjäril, Argynnis niobe), Polyommatus (t ex ängsblåvinge, Polyommatus semiargus) och Erebia (t ex skogsgräsfjäril, Erebia ligea).

FULLTEXT PDF: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ddi.12513/full

Referens: Gallien L, Altermatt F, Wiemers M, et al. Invasive plants threaten the least mobile butterflies in Switzerland. Diversity Distrib. 2016; doi:10.1111/ddi.12513

Tillbaka till listan

Dela eller tipsa
Webbplatsen är byggd med open-source systemet Drupal och är utvecklad av webbyrån Happiness.
Information om Cookies