Spindlar och steklar tjuvlyssnar på fjärilar och myror

När australiensiska snabbvingelarver kommunicerar med de myror som sköter dem är det ingen privat konversation. Spindlar och parasitsteklar ”tjuvlyssnar” och utnyttjar informationen för egen vinning.
Att larver av blåvingar och andra juvelvingar på olika sätt kommunicerar med myror som sköter dem har man vetat länge (se t ex Alkonblåvingens larv låter som en myrdrottning). Larver och puppor avger ämnen som myrorna tycker om, och får i utbyte skydd mot många slags rovdjur och parasiter. Den australiska snabbvingen Jalmenus evagoras (eng: Imperial hairstreak) söker upp akacior som bebos av en speciell myrart, Iridomyrmex mayri. Honorna lägger helst sina ägg nära kolonier av larver och puppor av sin egen art, för att öka chansen att den egna avkomman ska skyddas av myrorna. Hanarna söker sig också till dessa samlingar av puppor för att leta upp parningsvilliga honor.
Men samarbetet har sitt pris. Både i fält och på experimentell väg har man visat att en spindelart söker sig till akacior som just denna art av myror koloniserat. Eftersom spindlar känner av mycket små vibrationer tror man också att de lyssnar efter det trummande ljud larver och puppor ger ifrån sig när de vill påkalla uppmärksamhet hos sina myr-väktare. De placerar sedan sina nät intill larvkolonierna, och kan då fånga fjärilar som flyger strax intill. Även en parasitstekel, som är helt specialiserad på denna fjärilsart, söker sig till doften av rätt art av myror, och struntar i doften från närbesläktade myror som adopterar andra arter av fjärilslarver.
Det kan verka konstigt att dessa snabbvingar ändå fortsätter att söka upp samma slags myror, och kolonierna av larver och puppor. Andra studier har dock visat att myrorna skyddar mot andra parasiter, som annars orsakar stor dödlighet bland fjärilslarverna.
Imperial hairstreak

Jalmenus evagoras, (eng: Imperial hairstreak), Bild: Tom Tarrant, CC BY-SA 3.0,  https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3525849

 

 

Abstract: http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00114-016-1409-5

Kontakt: m.elgar@unimelb.edu.au

Referens: Elgar MA, Nash DR, Pierce NE. Eavesdropping on cooperative communication within an ant-butterfly mutualism. Sci Nat. 2016;103: 84. doi:10.1007/s00114-016-1409-5

Tillbaka till listan

Dela eller tipsa
Webbplatsen är byggd med open-source systemet Drupal och är utvecklad av webbyrån Happiness.
Information om Cookies