Temperatur och tid styr utveckling från puppa till rapsfjäril

Rapsfjäril på åkertistelUtvecklingen från puppa till rapsfjäril påverkas av ett intrikat samspel mellan temperatur och tid. Ju längre tid som går efter att diapausen bryts, desto fler fjärilar kläcks, men utvecklingen går snabbast mellan +2 och +4ºC. Vid lägre temperaturer kläcktes färre fjärilar fram, och vid högre temperaturer tog utvecklingen allt längre tid och blev mer osynkroniserad.
För att undersöka hur tid och temperatur påverkar utvecklingen av puppor av rapsfjäril, Pieris napi, placerades puppor i klimatkontrollerade lådor mellan -2 och +10 ºC för att hålla pupporna i diapaus, ”vintervila”. Där fick de stanna i 10–24 veckor. För att bryta diapausen, och fortsätta utvecklingen till fjärilar, placerades de sedan i +20 ºC och 18 timmar dagsljus per dygn.
Ju längre diapausen varat, desto större sannolikhet att en fjäril framgångsrikt kläcks ur puppan. Flest fjärilar kläcktes vid ca +4ºC, men vid -2 och 0ºC kläcktes få fjärilar fram. Även vid de hösta temperaturerna kläcktes färre fjärilar.
I regel förkortades utvecklingstiden ju längre pupporna varit i ”kylboxen”, men ökade med högre temperatur. Även vid de lägsta temperaturerna ökade utvecklingstiden, framför allt vid kortare köldbehandling. Dessutom ledde högre temperaturer till en större variation i utvecklingstid, framför allt bland honorna, Hanar hade kortare utvecklingstid än honor, och påverkades mindre av hur länge diapausen varat.
För att maximera möjligheterna att hitta en partner, bäst kunna utnyttja resurser som värdväxter för larver, nektarväxter mm är det viktigt att fjärilar kläcks fram samtidigt och vid en optimal tidpunkt. Uppenbarligen kan små variationer i temperatur få stora konsekvenser för utvecklingstiden från puppa till rapsfjäril, och därmed när de börjar flyga på våren.
Abstact: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/phen.12188/abstract

Kontakt: philipp.lehmann@zoologi.su.se

Referens: Lehmann P, Van Der Bijl W, Nylin S, et al. Timing of diapause termination in relation to variation in winter climate. Physiol Entomol. 2017.

Tillbaka till listan

Dela eller tipsa
Webbplatsen är byggd med open-source systemet Drupal och är utvecklad av webbyrån Happiness.
Information om Cookies