Tistelfjärilens nordafrikanska liv

Under sensommaren och fram till och med september är Marocko och Algeriet i stort sett tomt på tistelfjärilar, Vanessa cardui (syn. Cynthia cardui), men under hösten flyttar stora mängder tistelfjärilar från Europa till Nordvästafrika. Flytten över Medelhavet sammanfaller med ökad tillgång på värdväxter för larverna.
Tistelfjärilens flyttning norrut genom Europa under vår och försommar är välkänd (se t ex. Europeiska tistelfjärilar flyttar till Sahel), men återflyttningen under hösten har inte studerats lika ingående.
Under 2014–2016 studerades inventerades ett stort antal platser i Marocko och Algeriet för att finna tistelfjäril, och undersöka tillgång på potentiella nektarkällor och värdväxter.
Under sensommaren och fram till och med september fanns i stort sett inga tistelfjärilar alls i området, varken flygande fjärilar eller ägg eller larver. Under oktober–november ökade antalet fjärilar snabbt. Fjärilarna hade ganska slitna vingar, vilket tyder på att de flugit längre sträckor. Snart kunde man finna ägg och larver på lämpliga värdväxter, och när de sista europeiska fjärilarna anlände under senhösten möttes de av de första nykläckta nordafrikanska släktingarna. Gradvis ökade andelen nykläckta fjärilar, med fina, oslitna vingar.

Ägg och larver återfanns främst på traditionellt brukade marker, där det fanns god tillgång på värdväxter. De vuxna fjärilarna sökte sig framför allt till platser med god Tistelfjäriltillgång på nektarväxter, som oaser, intorkade flodbäddar och traditionellt brukade marker. Både ägg, larver och fjärilar fanns i betydligt större antal långt från kusten än i kustnära områden.

Tistelfjäril som tankar upp inför flyten söderut.


Under sensommar och tidig höst fanns relativt gott om nektarväxter i Nordafrika, men mycket dålig tillgång till värdväxter för larver. Tillsammans med de mycket höga dagstemperaturerna innebär det att larver knappast kan utvecklas under sommaren, vilket kan ha drivit fram den stora migrationen mellan Nordafrika och Europa.

Abstract: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/een.12442/abstract

Kontakt: canliro@gmail.com

Referens: Stefanescu C, Puig-Montserrat X, Samraoui B, et al. Back to Africa: autumn migration of the painted lady butterfly Vanessa cardui is timed to coincide with an increase in resource availability. Ecol Entomol. doi:10.1111/een.12442


Tillbaka till listan

 

Dela eller tipsa
Webbplatsen är byggd med open-source systemet Drupal och är utvecklad av webbyrån Happiness.
Information om Cookies