Varma vintrar försenar vårfjärilar

Både varma vintrar och varma vårtemperaturer påverkar när de första fjärilarna kommer fram från sina puppor. Vårvärmen lockar fram dem snabbare, men varmare vintrar verkar i motsatt riktning, åtminstone i sydligare nejder.
Att varmt vårväder lockar vårens fjärilar ur sina puppor är knappast någon nyhet, och man har även kunnat se att temperaturen under vinterperioden kan påverka när både växter och djur bryter sin vintervila.
I England har inventeringsrapporter för fem vårfjärilar från 1976–2013 matchats med temperaturdata, och i Sverige har Artdatabankens rapporter om aurorafjäril, Anthocharis cardamines, mellan 2001 och 2013 behandlats på motsvarande sätt.
Varmt vårväder fick alla fem arterna att börja flyga tidigare, även om det fanns skillnader i vid vilken tid pupporna påverkades mest av temperaturen och hur mycket tidigare de kom på vingarna. För att uppskatta vinterkylans betydelse beräknades hur lång tid fjärilarna hur lång tid pupporna utsatts för temperaturer lägre än +7,2ºC under vinterhalvåret. Ju längre köldperiod desto tidigare flög aurorafjäril, grönsnabbvinge, Callophrys rubi, och rapsfjäril, Pieris napi, under den följande våren. Effekten var i storleksordningen ett dygns tidigare kläckning för 10–14 dagar längre köldperiod. Tosteblåvinge, Celastrina argiolus, och smultronvisslare, Pyrgus malvae, påverkades däremot inte märkbart av köldperiodens längd.
Aurorafjjäril på skogsnävaFör aurorafjäril motsvarade studieperioderna variationer i vårtemperatur 10–15 dagars skillnad i flygdatum i både England och Sverige. Effekten av köldperiodens längd var dock mycket större i England, hela 20 dagar, jämfört med bara 3 dagar i Skåne. Det verkar som om vintrarna även i Skåne fortfarande är tillräckligt långa för puppornas utveckling inte ska försenas. När klimatförändringarna leder till allt mildare vintrar och kortare köldperioder får vintertemperaturerna allt större betydelse för vårfjärilarnas utveckling.

FULLTEXT PDF: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1365-2656.12673/epdf

Referens: Stålhandske S, Gotthard K, Leimar O. Winter chilling speeds spring development of temperate butterflies. J Anim Ecol. 2017;2017. doi:10.1111/1365-2656.12673

Denna studie är relaterad till en tidigare, om hur aurorafjärilens puppor utvecklas
Se Från vintervilande puppa till fjäril – tvåstegsraket med geografiska skillnader

Tillbaka till listan

Dela eller tipsa
Webbplatsen är byggd med open-source systemet Drupal och är utvecklad av webbyrån Happiness.
Information om Cookies