Bastardsvärmare uppmärksammas

2013-06-07

Faunaväkteriet kommer i år att uppmärksamma alla våra bastardsvärmare. Kampanjen är ett samarbete med Svensk Dagfjärilsövervakning, Naturskyddsföreningen och Sveriges Entomologiska Förening. 

Som ett första led i kampanjen har en broschyr tagits fram där man kan hitta beskrivningar, bestämningstips och mycket, mycket mer information om alla Sveriges bastardsvärmare. Du kan redan nu ladda ner den här.

Eftersom bastardsvärmare är mycket känsliga för tidig slåtter eller hårt bete finns även tips med om hur man kan anpassa hävd av marker för att gynna bastardsvärmarna.

Webbplatsen är byggd med open-source systemet Drupal och är utvecklad av webbyrån Happiness.
Information om Cookies   Om personuppgifter