Färgmorfer hos skogspärlemorfjäril

2017-06-16

Hjälp till att reda ut pärlemorfjärilarnas olika färgvarianter!

I Sverige förekommer två olika färgvarianter av skogspärlemorfjäril, tidigare allmän pärlemorfjäril, Argynnis adippe. Hjälp forskarna vid Linneuniversitetet i Kalmar att reda ut hur dessa färgvarianter förekommer i olika delar av Sverige genom att rapportera fynd på artportalen.se eller direkt till Daniela Polic (daniela.polic@lnu.se).

Varianten med silverfläckar på bakvingens undersida kallas adippe och varianten med gulaktiga fläckar kallas cleodoxa. Vi behöver nu din hjälp för att undersöka hur fördelningen mellan dessa former ser ut på olika platser i Sverige. Vi ber dig att för varje lokal rapportera antalet fjärilar, antal cleodoxa i kommentar fältet, samt antalet minuter som fjärilarna observerades och om möjligt kön.

Om du har frågor eller önskar ytterligare information, vänd dig till undertecknad. Om du även är intresserad av att bidra med material för genetiska studier kontakta:
Daniela Polic
daniela.polic@lnu.se
+46725 94 98 34

Webbplatsen är byggd med open-source systemet Drupal och är utvecklad av webbyrån Happiness.
Information om Cookies   Om personuppgifter