Fjärilarna minskar i Europas gräsmarker

2013-07-22

Fjärilarna i Europas gräsmarker har minskat märkbart de senaste tjugo åren. I en ny rapport från Europeiska Miljöbyrån som publiceras idag, 23 juli, så visar fjärilsövervakare från 19 av Europas länder i en gemensam analys att det är bekymmersamt för många arter.

Jämfört med hur vanliga fjärilarna var 1990 så är minskningen fram till 2011 nära 50%. Av de 17 fjärilsarter som valts ut som typiska för gräsmarker har 8 minskat i Europa, 2 har stabila populationer och en art har ökat. För 6 arter är trenden osäker. 

I Sverige finns 12 av de totalt 17 fjärilsarterna representerade och de två första säsongerna för Svensk Dagfjärilsövervakning, 2010 & 2011, finns med i rapporten som täcker åren 1990-2011. Vanliga svenska arter som minskar i Europa som helhet är bland annat puktörneblåvinge, slåttergräsfjäril och ängssmygare. Aurorafjärilen, en vanlig svensk vårart, minskar däremot inte.

Dagfjärilarnas minskning tycks till stor del bero på förändringar i Europas jordbruksmarker. Ett alltmer intensivt jordbruk i lättodlade områden, och övergivande av jordbruksmarker i bergstrakter och mer fuktiga områden, framförallt i östra och södra Europa.

Rapporten går att ladda hem [här] och en mer utförlig genomgång av rapporten finner du via [denna länk].

Webbplatsen är byggd med open-source systemet Drupal och är utvecklad av webbyrån Happiness.
Information om Cookies   Om personuppgifter