På gång

Nyhetsikon

Fjärilsläger/ helg i Vuoggatjålme med Föreningen Fjärilar i Norr, 30 juni - 2 juli Lördag 09:00 samling Vuoggatjålme. Anmälan till fjarilarinorr@gmail.com. Ange namn, mobil nr och e-post och önskemål om boende, hjälp med transport och vilka dagar ni ev inte kan vara med.

Falsterbo Bird Show 2022, 2-4 september

Miljöövervakningsdagarna 2022, Västerbotten, 13-15 september

Butterfly Conservation Europe, Laufen 3o november - 2 december

Butterfly Conservations 9th International Symposium 13-16 April 2023, Wyboston Conference Centre, Bedfordshire, UK

Vill ni att vi berättar om projektet  hos er? Eller ha ett föredrag om fjärilar i allmänhet? Håller ni kanske på att sätta ihop programmet inför vårens möten i en krets av Naturskyddsföreningen, ett entomologisk förening eller kanske en fågelklubb? Skicka epost eller ring så ser vi om det går att ordna.

Aktiviteter märkta med symbolen  är sådana som organisatören tar ut en kostnad för.

Kalender

Webbplatsen är byggd med open-source systemet Drupal och är utvecklad av webbyrån Happiness.
Information om Cookies   Om personuppgifter