På gång

Nyhetsikon

Alla arrangemang som är listade är preliminära, just nu beror möjligheten att genomföra dem på hur läget är med covid-19 i Sverige. För tillfället är resor inte möjliga för mig annat än i undantagsfall men det kan komma att ändras. Föredrag över nätet kan vara möjliga.

Flora och Fjärilar i Frostviken den 18-19 juli

Exkursion, naturum Fjärås Bräcka, 26 juli, kl 11

Virtuell fjärilsexkursion, på Youtube, Göteborgs Botaniska Trädgård, 9 augusti

Fjärilsexkursion, naturum Söderåsen, 16 augusti kl 11.00

Miljöövervakningsdagarna, Umeå , 14-16 september 2021

 

Vill ni att vi berättar om projektet  hos er? Eller ha ett föredrag om fjärilar i allmänhet? Håller ni kanske på att sätta ihop programmet inför vårens möten i en krets av Naturskyddsföreningen, ett entomologisk förening eller kanske en fågelklubb? Skicka epost eller ring så ser vi om det går att ordna.

Aktiviteter märkta med symbolen  är sådana som organisatören tar ut en kostnad för.

Kalender

Webbplatsen är byggd med open-source systemet Drupal och är utvecklad av webbyrån Happiness.
Information om Cookies   Om personuppgifter