På gång

Nyhetsikon

Fjärilsföredrag med Lars Pettersson, Malmö Naturskyddsförening, 25 januari är framflyttat till april, datum kommer inom kort

Fjärilsföredrag med Lars Pettersson, Alvesta Naturskyddsförening, 7 februari

Fjärilsföredrag med Lars Pettersson, Trollhättans konsthall, 25 februari Arrangörer: Trollhättans Naturskyddsförening och Studiefrämjandet Fyrbodal i nära samarbete med Trollhättans konsthall, Nohabgatan 11b, Trollhättan.

Fotoutställning om fjärilar och pollinatörer av naturfotograferna Anki Johansson och Anna Lynx, konsthallen lilla X Galleri, Trollhättans konsthall, Nohabgatan 11b, Trollhättan, 25 februari - 12 mars.

Trädgård för "lata" livsnjutare i teorin - hur lockar och hjälper vi fjärilar och humlor att besöka och trivas i våra trädgårdar? Naturfotograferna Anki Johansson och Anna Lynx samt Anna Brandeby Harström, rådgivare för biologisk mångfald, Trollhättans stad. Folkets park, Trollhättan 19 mars kl 13:00-15:00.

Butterfly Conservations 9th International Symposium 13-16 april 2023, Wyboston Conference Centre, Bedfordshire, UK [MISSA INTE DETTA! Öppet för fjärilsvänner, naturvårdare, forskare - alla som är intresserade av dag- och nattfjärilar!]

Fjärilsföredrag med Lars Pettersson, Höganäs Naturskyddsförening, 20 april

Trädgård för "lata" livsnjutare i praktiken - hur skapar vi i praktiken en ”paulun”

(himmelssäng) för fjärilar och pollinatörer? Peter Birkenmeier och Martin Nordberg samt Anna Brandeby Harström, rådgivare för biologisk mångfald, Trollhättans stad. Vårviks Gård 1, Trollhättan 23 april kl 13:00-15:30.

Fjärilsexkursion med Lars Pettersson och Lunds Naturskyddsförening till Rökepipan, Dalby, 4 juni, samling kl 10:30 vid Dalby vattentorn

Fjärilsexkursion med Svensk Dagfjärilsövervakning, Stenshuvud, 10 juni kl 10.00-11:30

Fjärilsexkursion med Lars Pettersson på Nybrofältets dag och De vilda blommornas dag, Nybrofältet, Ystad 18 juni.

Trädgård för "lata" livsnjutare i praktiken. Återsamling och erfarenhetsutbyte om hur vi lyckats/misslyckats medatt skapa ”pauluner” i våra trädgårdar? Anna Brandeby Harström, rådgivare för biologisk mångfald, Trollhättans stad. Vårviks Gård 1, Trollhättan 10 september kl 13:30-15:30.

Vill ni att vi berättar om projektet  hos er? Eller ha ett föredrag om fjärilar i allmänhet? Håller ni kanske på att sätta ihop programmet inför vårens möten i en krets av Naturskyddsföreningen, ett entomologisk förening eller kanske en fågelklubb? Skicka epost eller ring så ser vi om det går att ordna.

Aktiviteter märkta med symbolen  är sådana som organisatören tar ut en kostnad för.

Kalender

Webbplatsen är byggd med open-source systemet Drupal och är utvecklad av webbyrån Happiness.
Information om Cookies   Om personuppgifter