Ny rapport om gräsmarker i Europas bergstrakter

2022-03-08

LIFE-projektet Oreka Mendian har just publicerat en rapport om hållbart brukande av gräsmarker i Europas bergsområden. Läs den [här]! 

Några av rubrikerna är:

  • 90% har försvunnit under 1900-talet.
  • Mindre än en sjättedel är skyddat av Natura 20.
  • 75% av markerna har ogynnsam bevarandestatus
Webbplatsen är byggd med open-source systemet Drupal och är utvecklad av webbyrån Happiness.
Information om Cookies   Om personuppgifter