Nya rapporter, biogeografisk uppföljning

2017-06-12

Nu finns tre stycken årsrapporter från den biogeografiska uppföljningen av dag- och nattfjärilar.

2016 var första året när samtliga Sveriges fjärilsarter som finns med i EU:s art- och habitatdirekt övervakas.

Från svartfläckiga blåvingar i söder upp till tajgafjällfly i myggens vildmarker i inre Norrland, alla kunde de råka ut för besök och inventering under 2016.

Läs mer och ladda ner här!

Webbplatsen är byggd med open-source systemet Drupal och är utvecklad av webbyrån Happiness.
Information om Cookies   Om personuppgifter