Spännande ny rapport från regionala övervakningen

2015-04-01

Ett antal län i södra och mellersta Sverige driver sedan 2009 regional miljöövervakning av dagfjärilar i ängs- & betesmarker

I samarbete med kollegor vid Linköpings universitet har man nu tagit fram en spännande rapport som ser närmare på vad resultaten från sex län (Örebro, Östergötland, Jönköping, Kronoberg, Blekinge, Skåne) samt från NILS (Nationell Inventering av Landskapet i Sverige) berättar om fjärilstrender i syd- och mellansvenska ängs- och betesmarker.

Man fokuserar på tre huvudfrågor: 1) hur artrikedom och enskilda arter påverkas på landskapsnivå, 2) betydelsen av omgivande biotoper utanför ängs- och betesmarkerna, 3) betydelsen av vegetationsstruktur och blomrikedom för artrikedom.

Bergman, K.-O., Daniel-Ferreira,J. & Westerberg, L. (2015) Analys av miljöövervakningsdata av dagflygande storfjärilar i ängs- & betesmarker

 

Webbplatsen är byggd med open-source systemet Drupal och är utvecklad av webbyrån Happiness.
Information om Cookies   Om personuppgifter