Trenderna för 2013 på 75 sekunder

2014-05-13

Nu närmar sig rapporten för 2013, här finns alla beräknade trender för 2010-2014 för fjärilsövervakningens arter. Heldragen grön linje visar säkerställd trend, streckad grön linje visar osäker trend. Streckade svarta linjer visar med 95% säkerhet var skattningen finns. Allla skattningar är i förhållande till 2010 års antal. Men det går fort, 92 arter på 75 sekunder!

Webbplatsen är byggd med open-source systemet Drupal och är utvecklad av webbyrån Happiness.
Information om Cookies   Om personuppgifter