Atlasprojekt

I flera svenska landskap har det på 2000-talet genomförts atlasinventeringar för att kartlägga förekomsten av dagfjärilar och bastardsvärmare. De bygger vidare på den atlastradition som Frithiof Nordström var en pionjär för med sin utgivning av De fennoskandiska dagfjärilarnas utbredning (Gleerups, Lund 1955).

Inspiration finns även från vårt östra grannland, där Huldén mfl i det Lepidopterologiska Sällskapet i Finland gett ut Suomen Suurperhosatlas, Finlands Storfjärilsatlas, (Helsingfors, 2000) som står sig väl i konkurrensen med de mest ambitiösa kärlväxt- eller fågelatlasar.

I slutet av 2011 kom den första av de nya atlasverken, boken Dagfjärilar i Östergötland som är det imponerande resultatet av Entomologiska Föreningen Östergötlands atlasprojekt som löpte mellan 2002 och 2007. Nära 60 000 fynd gjordes av 87 olika dagfjärilsarter.

 

Andra exempel på atlasprojekt som arbetar med kartläggning av den lokala fjärilsfaunan hittar man bland annat i Sörmland och i Skåne. I Sörmland har Sörmlandsentomologerna arbetat med sitt lokala Dagfjärilsprojekt. Inventeringsdelen avslutades 2009 och nu arbetar man vidare mot en atlas. Redan nu kan man se resultaten via Artportalen. Skånes dagfjärilar har kartlagts i ett atlasprojekt inom ramen för Entomologiska Sällskapet i Lund. Data för 2001-2004 finns tillgängliga på Sällskapets hemsida.

 

Webbplatsen är byggd med open-source systemet Drupal och är utvecklad av webbyrån Happiness.
Information om Cookies   Om personuppgifter