Blomflugor

Fältslamfluga

Blomflugor är en grupp flugor som varierar i storlek, form och färg. Många är till utseendet lika getingar, bin eller humlor, vilket fungerar som skydd mot insektsätare. Blomflugor livnär sig på nektar och pollen och är skickliga flygare som ofta ses hovra (stå still i luften) vid blommor. Det finns fler än 300 arter blomflugor i Sverige som delas in i olika släkten.

Artquiz

Här har vi samlat olika quiz för de vanligaste arterna och grupperna inom pollinatörer. Till exempel, inom Blomflugor finns det ett grupp-quiz med Fältblomflugor, Kärrblomflugor, Solblomflugor etc.

Faktablad

Här hittar du faktablad om pollinatörer, till exempel en lista på alla arter eller artfoldrar för några av de vanliga arterna som man se i fält. Dessa listor och faktablad kan med fördel plastas in och tas med i fält.

Föreläsningar

Här hittar du videoföreläsningar om de olika artgrupperna.

Webbplatsen är byggd med open-source systemet Drupal och är utvecklad av webbyrån Happiness.
Information om Cookies   Om personuppgifter