Ängsmetallvinge, Lyngsjö, Skåne. Foto Magnus Unger www.lepidoptera.se

Ängsmetallvinge en färggrann fuktighetsmätare

2019-11-28

Ängsmetallvingens, Adscita statices, är känd för sin metallic-gnistrande gröna eller blågröna färg, med den kan lika gärna vara rödbrun, eller färgvarianter däremellan. Färgen förändras under dygnet, och skiftningen beror på att fukt trängt in i täckfjällens många ytlager.

Ängsmetallvingens framvingar täcks av två olika slags fjäll. Underst finns ett lager svarta fjäll, med relativt enkel byggnad. Ytan på dessa fjäll består av ett lager med regelbundna åsar och dalar. Ovanpå dessa basfjäll ligger täckfjällen. Deras ovansida består av flera, mycket tunna lager, och innehåller även en del melatin, det pigment som annars ger mörkbrun eller svart färg. Lagren har massor av olika stora porer, så luftspalterna mellan lagren står i förbindelse med den omgivande luften.
Försök med exemplar från Biologiska Museets samlingar i Lund visar hur färgförändringen uppkommer. I torr luft är vingarna helt gröna, men ju högre luftfuktighet, desto mer rödbruna blir de. Det visar sig att fukten kan tränga in mellan de tunna kitinlagren, och då ändras deras brytningsindex, och därmed vilken färg som reflekteras. Dessutom reflekterar de betydligt mindre ljus när de är fuktiga. Tillsammans gör det att ängsmetallvingen i skymning och grynig, när luftfuktigheten är hög, lätt kan kamouflera sig bland t.ex. de rödaktiga stjälkarna av ängssyra, Rumex acetosa, larvernas värdväxt. Mitt på dagen sätter den sig ofta på blå eller lila blommor, kanske för att visa upp sin lysande gröna dräkt så tydligt som möjligt för potentiella partners.

(Reds. anm: Den rödbruna färgen verkar också kamouflera dem för naturfotografer. Titta gärna efter röda former av ängsmetallvinge bland t ex Artportalens bilder, eller andra större bildsamlingar. Det finns dock utmärkta bilder i artikeln, som kan laddas ner gratis.)

Referens: 

Wilts BD, Mothander K, Kelber A. Humidity-dependent colour change in the green forester moth, Adscita statices. Biology Letters. 2019;15: 20190516. 

Webbplatsen är byggd med open-source systemet Drupal och är utvecklad av webbyrån Happiness.
Information om Cookies   Om personuppgifter