Morpho menelaus, , mest sålda art på eBay. Foto CT Johansson

Handel med fjärilar omsätter miljontals dollar

2023-12-01

Under ett år, sept 2020 – sept. 2021, noterades alla transaktioner med namngivna fjärilsarter på eBay.com. Över 50.000 säljtillfällen registrerades, omfattande 81180 exemplar av torkade fjärilar, de flesta omonterade. Totalt handlades 3767 olika arter, dvs 19% av alla kända fjärilsarter!

Omsättningen är störst för stora, vackra arter. Mer än 3100 exemplar av den stora, skimrande blå Morpho menelaus såldes till ett snittpris på drygt 28 $. Rödlistade arter betingade generellt högre priser. Allra dyrast var den spektakulära arten Bhutanitis ludlowi, med ett snittpris på nära 3000 $ styck. Femtio av de sålda arterna klassas ax IUCN (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources) som Sårbara (VU), Starkt hotade (EN) eller Kritiskt hotade (CR), men ytterligare ett antal arter är lokalt hotade.

bhutanitis_ludlowi

Bhutanitis ludlowi, den dyraste fjärilsarten på eBay 2021. Foto: Mahesh Baruah

Under detta enda år omsatte handeln med fjärilar över 1 miljon dollar bara på eBay. Den absoluta majoriteten av säljarna fanns i USA och Europa, men de flesta av de sålda fjärilsarterna finns bara på södra halvklotet. Det kan i och för sig återspegla att de flesta eBay-användare finns i USA och Europa. Det finns många andra e-handlare och t ex mycket stora insektsmässor med försäljning världen runt, inte minst i Asien.

Det bör också påpekas att detta knappast rör sig om odlade fjärilar, som t ex används i fjärilshus mm. Den största leverantören av odlade fjärilar (levererade som puppor) säljer bara ca 300 arter. Det är svårt och dyrbart att hålla larverna med rätt värdväxter av god kvalitet. För minst hälften av alla arter är inte ens värdväxterna kända. Dessutom anger många säljare var exemplaret samlats in.

Red:s egen granskning av artikelns datamaterial visade inte på några svenska säljare. Däremot såldes 32 fjärilar av 13 olika arter, som angavs vara insamlade i Sverige. De flesta såldes av tyska handlare, men även från Litauen, Storbritannien och Spanien.

Foto Morpho menelaus: CT Johansson, via WikiCommons

Foto Bhutanitis ludlowi: Mahesh Baruah via WikiCommons

Referens: 

Wang Z, Chan W-P, Pham NT,  et al. One in five butterfly species sold online across borders. Biological Conservation. 2023;283: 110092.

Webbplatsen är byggd med open-source systemet Drupal och är utvecklad av webbyrån Happiness.
Information om Cookies   Om personuppgifter