Hjälp

Rapportör
Beskriver vem som upptäckte fjärilen

Lokalnamn
Välj en plats.

Temperatur
Det är viktigt att ange en rätt temperatur. Anger du fel blir statistiken missvisande.

Fjärilar
Du kan skicka in upp till 70 fjärilar på samma registering.

Webbplatsen är byggd med open-source systemet Drupal och är utvecklad av webbyrån Happiness.
Information om Cookies   Om personuppgifter