Sensommarfjärilar må uppskatta kanadagullriset som nektarväxt, men det kan ställa till stora problem för andra arter.

Invasion av gullris hotar myror och blåvingar

2016-03-21

Höstgullris (Solidago gigantea) och Kanadagullris (S. canadensis) har snabbt blivit ett hot mot gräsmarker i Centraleuropa. Förutom att de tränger bort den inhemska floran, försvinner även de arter av rödmyror som härbärgerar larver av alkonblåvinge, Phengaris alcon, syn. Maculinea alcon, och närbesläktade blåvingar.

Ängsmarkerna kring Krakow i Polen har bland Europas största metapopulationerna av alkonblåvinge, mörk blodtoppblåvinge, P. nausithous, och blodtoppblåvinge P. teleius. När dessa marker inte länge hävdas som förr, har de snabbt invaderats av nordamerikanska gullrisarter. Områden där gullriset tagit över har mindre än hälften så många myrbon som områden med inhemsk flora. Dessutom fann man mycket färre arter av myror bland gullriset. Framför allt minskade myror av släktet Myrmica, rödmyror, som just är de myror som ”adopterar” blåvingelarverna. De enda myror som verkade trivas bland gullriset var svartmyror, Lasius niger, men de tar inte hand om alkonblåvingens och dess släktingars larver.

Foto: CKG

Referens: 

Kajzer-Bonk J, Szpiłyk D, Woyciechowski M. Invasive goldenrods affect abundance and diversity of grassland ant communities (Hymenoptera: Formicidae). J Insect Conserv. 2016; 1–7.

Webbplatsen är byggd med open-source systemet Drupal och är utvecklad av webbyrån Happiness.
Information om Cookies   Om personuppgifter