Skördemogen bomull

Många slags pollinerare ger större bomullsskörd

2021-10-13

Bomull är delvis självpollinerande, men skörden ökar om blommorna korspollineras. Bin anses vara den viktigaste gruppen pollinatörer. Det har under senare år hörts röster som anser att vi bara behöver skydda bina, eftersom andra insektsgrupper anses ha så liten betydelse som pollinatörer. För att undersöka hur olika insekter beter sig undersöktes 36 konventionellt odlade fält med Texasbomull (Gossypium hirsutum) i Texas under blomningen. Man fann 67 olika arter som bar på bomullspollen. Man upptäckte då att fjärilar och flugor tenderade att besöka andra blommor än bina. Bin flög mest nära intill den centrala huvudstjelken, medan flugor och fjärilar besökte blommor som satt mer öppet på grenspetsar och toppskott. Det beror antagligen på att de små bina lätt kan manövrera i den täta inre delarna av plantorna, medan de större insekterna får nöja sig med det som är mer lättåtkomligt.

Gray hairstreak
Strymon melinus, (eng. Gray hairstreak), en vanlig nordamerikansk snabbvinge som också besökte bomullsfälten.

Dessutom fann man att fjärilar och flugor besöker blommor vid andra tidpunkter än bin gör. Dels börjande bina anlända en eller flera dagar senare än ”icke-bin”, dels började de flyga senare på dagen än ”icke-bin”. När alla pollinerande arter samverkade besöktes 50% fler blommor, jämfört med de blommor som bina ensamma besökte.

Översatt i reda pengar innebär detta 120 miljoner dollar per år i ökad bomullsskörd tack vare ”icke-bin”, och detta bara i Texas. Detta om något borde vara en sporre att bevara den naturliga mångfalden av pollinerare.

Referens: 

Cusser, S., Haddad, N.M., Jha, S. Unexpected functional complementarity from non-bee pollinators enhances cotton yield. Agriculture, Ecosystems & Environment 2021.314, 107415.

Kontakt: 
<a href="mailto:sarah.cusser@gmail.com"> sarah.cusser@gmail.com</a>
Webbplatsen är byggd med open-source systemet Drupal och är utvecklad av webbyrån Happiness.
Information om Cookies   Om personuppgifter