Ängsnätfjäril. Foto M. Unger

Mjöldagg i maten problem för larver

2018-11-08

Värdväxtens kondition påverkar fjärilslarvers tillväxt och immunsystem. När ängsnätfjärilens, Melitaea cinxia, larver lever på svartkämpar, Plantago lanceolata, som smittas av mjöldagg försvinner den tillväxt-stimulerande effekten som ämnen i växten normalt har.

Svartkämpar är värdväxt för ängsnätfjäril. Svartkämpar innehåller ämnen som är giftiga för flesta andra växtätare, bland annat s.k. iridoid-glycosider (IG). Dessa ämnen ger också växten ett visst skydd mot sjukdomar. Ängsnätfjärilen har lärt sig hantera dessa gifter, och höga halter IG till och med gynnar deras tillväxt och utveckling, och stimulerar deras immunsystem.

Men vad händer om svartkämpen själv blir sjuk? På sensommaren drabbas ca. 5 % av plantorna av ett slags mjöldagg. Larver av ängsnätfjäril föddes upp på svartkämpar med endera höga eller låga IG-halter. Hälften av plantorna hade också smittats av mjöldagg. Larver som fick blad med höga IG-halter växte klart snabbare än de andra, men om bladen hade smittats av mjöldagg försvann den gynnsamma effekten, trots att mängden IG inte ändrades.

Larvernas immunsystem testades genom att infektera en del larver med en för dem ofarlig bakterie. Hur immunförsvaret reagerade berodde både på vilket hot larven utsatts för, och i vilken kondition den var. Vissa immunförsvars-gener svarade starkare hos larver som fått höga IG-mängder. Även mjöldaggen utlöste starkare svar från vissa gener, medan andra istället nedreglerades.

Plantago lanceolata, foto C KullbergVisserligen slipper ängsnätfjärilen att konkurrera om mer aptitliga värdväxter, men att avgifta och avskilja de giftiga ämnena innebär troligen en ganska stor påfrestning. Larverna måste balansera mellan att avgifta maten och ett starkt immunförsvar. När värdväxten drabbas av mjöldagg rubbas balansen, och den gynnsamma effekten av IG försvagas eller försvinner.

 

En lite dammig bladrosett av svartkämpar, men utan vare sig fjärilslarver eller mjöldagg.

 

Foto Ängsnätfjäril. M. Unger, Lepidoptera.se

Foto Svartkämpar CKG

Referens: 

Rosa E, Woestmann L, Biere A, Saastamoinen M. A plant pathogen modulates the effects of secondary metabolites on the performance and immune function of an insect herbivore. Oikos. 2018;127: 1539–1549.

Webbplatsen är byggd med open-source systemet Drupal och är utvecklad av webbyrån Happiness.
Information om Cookies   Om personuppgifter