Nässelfjäril i skogsmiljö, allt ovanligare i Skåne

Nässelfjäril och påfågelöga får maka på sig när kartfjärilen kommer

2016-03-21

Under 2001-2006 rapporterades skånska nässelfjärilar, Aglais urticae, och påfågelöga, Inachis io, från både odlingsmark och mer beskogade miljöer. Några år senare, 2009-2012, hade nässelfjäril, och i viss mån påfågelöga, börjat dra sig undan från de mer skogsnära lokalerna, där kartfjärilen, Araschnia levana, nu etablerat sig.

Kartfjäril, nässelfjäril, och påfågelöga lever i stort sett i samma slags miljöer, deras larver lever alla på brännässla, och de har till stor del samma parasiter. Genom att jämföra skånska rapporter på Artportalen för påfågelöga och nässelfjäril under 2001-2006, innan kartfjärilen etablerade sig i Skåne, med perioden 2009-2012 kan man se att en större andel av dessa båda arter återfinns i jordbrukslandskapet och urban miljö under den senare perioden.

Under samma tidsperioder visade rapporterna från Södermanland, Stockholm, Uppsala och Västmanlands län, där kartfjärilen (ännu) inte finns, att både påfågelöga och nässelfjäril där i större utsträckning förekom i mer beskogade områden. Det fanns inte heller så tydliga förändringar i val av livsmiljö i detta område som i Skåne.

Foto: CKG

Referens: 

Audusseau H, Vaillant ML, Janz N, et al. Species range expansion constrains the ecological niches of resident butterflies. J Biogeogr. 2017;44: 28–38.

Webbplatsen är byggd med open-source systemet Drupal och är utvecklad av webbyrån Happiness.
Information om Cookies   Om personuppgifter