Kamgräsfjäril bland sensommargräs

Spanska kamgräsfjärilar hotas av allt torrare somrar

2023-05-26

De allt torrare och hetare somrarna kring Medelhavet påverkar flora och fauna i allt högre grad. Trots att kamgräsfjäril, Coenonympha pamphilus, är en vanlig fjäril i större delen av Europa har den helt försvunnit från sydöstra delen av den Iberiska halvön sedan 2008.

I Sydeuropa har kamgräsfjäril två eller tre generationer per år, och anses som en generalist, utan speciella krav på värdväxter etc. Det var den tredje vanligaste arten i det spanska fjärilsövervakningsprogrammet 2019, och tidigare har man trott att kamgräsfjäril knappast påverkas av klimatförändringar.

Antalet rapporterade fjärilsobservationer från olika medborgarforskningsprojekt har ökat snabbt, framför allt från 2010 och framåt. Ändå finns inga rapporter om kamgräsfjäril från sydöstra Spanien sedan 2008. Dessa områden har inventerats i ungefär samma omfattning som andra delar av Spanien. Kamgräsfjäril är heller inte så kräsen vad gäller värdväxter, utan kan använda ett stort antal olika gräs, som finns spridda i hela landet. Avsaknaden av rapporter beror knappast heller på att arten inte är så iögonfallande, eftersom den snarlika arten Coenonympha dorus (eng: Dusky heath), rapporterats flitigt även från de områden och den tidsperiod kamgräsfjärilen försvunnit.

När man jämfört fjärilsobservationerna med klimatdata ser man att torka var den mest begränsande faktorn för kamgräsfjärilens utbredning. Systerarten C. dorus, som bara har en generation per år, har klarat sig bra i samma områden. En möjlig förklaring kan vara att när torkan är som värst under sommarmånaderna torkar många gräs bort. Kamgräsfjärilens andra och tredje generation saknar därför friska värdväxter för sina larver, och därmed dör populationen ut i de sommartorra områdena. Arter vars larver nyttjar den mer frodiga grönskan under våren, som C. dorus, är däremot fortfarande relativt opåverkade.

Foto: CKG

Referens: 

Gil-Tapetado D, Soria CD, Gómez JF, et al. Aridity could have driven the local extinction of a common and multivoltine butterfly. Ecological Entomology. 2023;48: 40–54.

Webbplatsen är byggd med open-source systemet Drupal och är utvecklad av webbyrån Happiness.
Information om Cookies   Om personuppgifter