Sydlig hålrotsfjäril, Zerynthia polyxena, listad i habitatdirektivet, men inte hotad enligt rödlistan

Vackra fjärilar skyddas oftare än alldagliga

2021-07-11

Det satsas större resurser på att skydda stora, vackra arter än mer anonyma. Bland de dagfjärilsarter som listats i EU:s habitatdirektiv finns flera sk. karismatiska arter, trots att deras skyddsbehov är lågt. Samtidigt saknas de flesta verkligt sårbara arterna, som sällan är så praktfulla.

När man jämför listan på dagfjärilsarter i EU:s habitatdirektiv med vilka arter som vetenskapligt bedöms ha störst skyddsbehov eller den internationella rödlistan finns stora skillnader. Det är sedan länge känt att stora, vackra däggdjur, och växter med vackra blommor engagerar både allmänheten och beslutsfattare mer än små, diskreta arter, oavsett deras ekologiska betydelse. För att undersöka om det kan vara en faktor även för fjärilar klassade man deras ”karisma” baserat på storlek, vingform, färgprakt och glansighet på vingöversidorna.

Artlistorna överlappar varandra anmärkningsvärt dåligt. Av de 52 arter som bedöms mest sårbara fanns bara fyra (!) på EU:s HD-lista, och av HD-listans 32 arter klassas hälften som som livskraftiga (LC) på IUCN:s rödlista

Habitatdirektivets arter i medeltal hade klart högre karisma-värden än de som var mest sårbara. Av de 20 fjärilar som rankats som vackrast fanns fem på HD-listan, men ingen bland de 52 med störst skyddsbehov.

Eftersom det inte finns obegränsade resurser måste man göra prioriteringar för att skydda olika arter. Att använda mer karismatiska arter som galjonsfigurer för naturskyddsarbetet kan skapa intresse och tillgängliggöra mer resurser. Med om dessa stora, vackra arter inte har samma krav på sin livsmiljö som de mer anonyma arterna kan naturskyddsarbetet snarare skada de mest behövande arterna, Prioriteringarna måste därför i första hand baseras på skyddsbehov, och bland dessa använda de mer publikdragande arterna som affischnamn.

Sen kanske man bör tänka på att detta handlar om den relativt publikfriande artgruppen dagfjärilar, en bråkdel av alla fjärilar, som i sin tur bara är en droppe i det stora havet av ryggradslösa djur. När såg man ett upprop för den starkt hotade Franstandade barkskinnbaggen?

Foto: Le.Loup.Gris, Wikimedia Commons

 

Referens: 

Habel, J.C., Gossner, M.M., Schmitt, T., 2021. Just beautiful?! What determines  butterfly species for nature conservation. Biodivers Conserv 30, 2481–2493.

Webbplatsen är byggd med open-source systemet Drupal och är utvecklad av webbyrån Happiness.
Information om Cookies   Om personuppgifter