En quiz för Fältfaunistikens (BIOF04, 2014) kravdjur i kategorin däggdjur. För grupper som anges som obstämda, t ex näbbmöss, ange "Obestämd näbbmus" osv. Svara med namn på svenska.

Webbplatsen är byggd med open-source systemet Drupal och är utvecklad av webbyrån Happiness.
Information om Cookies   Om personuppgifter