Fjärilar försenas av kombinationen klimatförändring och urbanisering

Vanligen förväntas fjärilar börja flyga tidigare på säsongen i ett varmare klimat, vare sig den högre temperaturen beror på klimatförändring eller urbanisering. Men om man tittar på den kombinerade effekten av klimatförändring och urbanisering verkar många fjärilar snarare flyga senare. I Ohio, USA, har man under 13 år följt 20 vanliga fjärilsarter på 83 lokaler, i allt ifrån vildmark till medelstora städer. För 8 av de 20 arterna rapporterades årets första fynd och/eller perioden med flest flygande individer senare på säsongen i varmare, urbaniserade lokaler. Arter som flyger under sommaren påverkades mer än vårflygande arter. Medeltemperaturen för inventeringslokalerna i studien skiljer sig flera grader vilket kan motsvara den förväntade klimatförändringen under detta sekel. Stadsmiljöer utgör ofta sk. värmeöar, där lufttemperaturen ligger 1-3ºC över omgivande landsbygd, och i marknivå kan det vara 5-9ºC varmare. Amiralfjärilar påverkas av klimatet även i USAEn möjlig förklaring kan vara att den sammantagna effekten av högre omgivningstemperatur och urbanisering ger en allt för varm miljö att fjärilarna, eller snarare deras larver och puppor, som därmed fördröjer sin utveckling i väntan på en mer optimal temperatur.

Amiralfjärilar påverkas av klimatet även i USA


ABSTRACT: http://www.esajournals.org/doi/abs/10.1890/13-1848.1 
Kontakt: sarah.diamond@case.edu
Referens: Diamond SE, Cayton H, Wepprich T, Jenkins CN, Dunn RR, et al. (2014) Unexpected phenological responses of butterflies to the interaction of urbanization and geographic temperature. Ecology 95: 2613–2621. doi:10.1890/13-1848.1.

Tillbaka till listan

 

Webbplatsen är byggd med open-source systemet Drupal och är utvecklad av webbyrån Happiness.
Information om Cookies   Om personuppgifter