Flugor, fjärilar och skalbaggar viktiga för pollinering av grödor

Även om de inte är like effektiva pollinerare vid ett enskilt blombesök bidrar många andra insekter än bin till pollinering av våra grödor. Eftersom de gör fler blombesök blir nettoeffekten ändå lika stor som för honungsbin respektive för andra bin och humlor.
Vilka pollinerare som är viktigast för en gröda varierar kraftigt. Genom att sammanställa 39 studier från hela världen om pollinering av ett stort antal olika grödor har man kunnat belysa vikten av att ha tillgång till en mångfald av pollinerande insekter. Kaffe t ex pollineras nästan enbart av olika sorters bin, medan mango och cherimoya knappast alls besöks av bin. Det kan till och med variera mycket för samma gröda inom ett land. Tre olika svenska undersökningar har angett att 5-60% av pollineringen av raps sker med hjälp av andra insekter än bin och humlor. Honungsbin är effektiva pollenleverantörer till många grödor, men om antalet blombesök av dessa tambin ökade, så ökade inte skörden i motsvarande grad. Om däremot antalet besök av andra pollinerade insekter ökade fruktsättningen. Det kan t ex bero på att olika insekter kan nå olika delar av en blomma, eller att vissa söker sig till högt sittande blommor, medan andra föredrar blommor närmare marken.
Höfjärilar, skalbaggar och humlaFlugor, fjärilar och skalbaggar är dessutom mindre beroende av att det finns lämpliga marker nära grödorna, medan vilda bin och humlor behöver områden som passar både för bon och som kompletterande nektarkällor när väl grödan blommat över.

 

Fjärilar, skalbaggar och en humla samarbetar om pollineringen,
men den här gången var väl grödan inte särskilt eftertraktad av oss.

FULLTEXT PDF: http://www.pnas.org/content/113/1/146

Referens: Rader R, Bartomeus I, Garibaldi LA, et al. Non-bee insects are important contributors to global crop pollination. PNAS. 2016;113: 146–151. doi:10.1073/pnas.1517092112

Tillbaka till listan

Webbplatsen är byggd med open-source systemet Drupal och är utvecklad av webbyrån Happiness.
Information om Cookies   Om personuppgifter