Flyttande fåglar och fjärilar

- Mot samma mål på olika sätt

Genom att använda radar har man kunnat jämföra vilka strategier flyttande tättingar och gammaflyn använder för att ta sig till sina sommar- respektive vintervisten. Nattfjärilar, som t ex gammaflyn, Autographa gamma, kan bara flyga ca 3-5 m/s för egen maskin, medan tättingar kommer upp i 10-15 m/s. Ändå visade det sig att gammaflyn och fåglar förflyttade sig med samma snitthastighet och riktning när de migrerade. Småfåglarna flög mot sitt målområde nästan oavsett vindriktning, och kompenserade för ogynnsam vind genom den egna flygförmågan. Gammaflyn flög däremot bara när vindriktningen är gynnsam, och valde de snabbaste luftströmmarna. Dessutom flög de på betydligt lägre höjd, 200-800 m, där luften pga inversionseffekter är varmare, än tättingarna som oftast flög på mellan 400-1400 m, och ibland upp till 3600 m.

FULLTEXT PDF: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3158935/

Referens: Alerstam T, Chapman JW, Bäckman J, Smith AD, Karlsson H, et al. (2011) Convergent patterns of long-distance nocturnal migration in noctuid moths and passerine birds. Proc Biol Sci 278: 3074–3080. doi:10.1098/rspb.2011.0058.

Tillbaka till listan

Webbplatsen är byggd med open-source systemet Drupal och är utvecklad av webbyrån Happiness.
Information om Cookies   Om personuppgifter