3 inlägg / 0 nya
Senaste inlägg
Adam Mård
Bild för Adam Mård
Dagfjärilars relation till vatten?
Besvarad

Hej! Jag har en liten udda fråga som jag inte direkt räknar med att kunna få svar på, men tänker att det här kan vara ett bra forum där säkerligen många har bredare kunskaper om dagfjärilar än jag har.

Det är så att jag skriver ett examensarbete om fragmenteringspåverkan på dagfjärilar i Bergslagen.
Jag har alltså inventerat dagfjärilar och kollar på hur de påverkas av det omgivande landskapet, om det finns samband mellan antal funna arter/ individer och på vilket sätt landskapet är fragmenterat.

Jag har bl.a funnit att det finns ett samband mellan antal individer och antal habitatfläckar (eng. patches) vatten. En stark signifikant positiv korrelation, att individantalet ökar med fler habitatfläckar vatten i den omgivande landskapet. Jag har ingen aning om vad olika arter av dagfjärilar har för relation till vatten, har försökt finna artiklar om detta men misslyckats. Min fråga är väl egentligen om någon har en aning om varför det kan vara så att antalet individer ökar med fler habitatfläckar vatten?

mvh Adam

CKG
Bild för CKG

Hej Adam.
Jag antar att du gjort dina inventeringar i sommar eller åtminstone under de senaste somrarna. Jag inventerar fjärilar i Örebro-trakten, och känner igen fenomenet med mer fjärilar nära vattensamlingar och fuktig mark. Är det inte helt enkelt en effekt av de senaste somrarnas mycket torra marker? Vägrenar och andra normalt sett blomrika områden har vissnat tidigt på säsongen, och därmed lockar de heller inga fjärilar. Men längs sjöar, dammar och en del andra fuktiga marker har det ändå varit en hel del fjärilar, och blommor förstås. Vid långvarig torka kan det flyga upp hundratals fjärilar när man passerar de permanenta små vattensamlingarna under en järnvägsviadukt, det enda tillgängliga vattnet inom ett par hundra meters radie. I sommar har det också varit dåligt med t ex. blåvingar på de vanliga gräsmarkerna, men flera silverblåvingar höll till precis i sjökanten, bara 50 m bort, där de aldrig brukar ses annars.
Tidigt på säsongen lockar sälg och andra Salix-arter till sig de tidiga vårfjärilarna, och de flesta viden brukar ju gilla fuktiga marker oavsett årsmånen. På och nära mossarna har det också varit gott om fjärilar de senaste åren, men nästan tomt längs torra körvägar och på förvissnade gräsmarker strax intill.
Under somrar med mer nederbörd har också fjärilarna fördelat sig mer jämnt över landskapet. Samma effekt gäller också för t ex traktens trollsländor.

/Hälsningar
Carin K-g

Carin K-g

lars
Bild för lars

Låter som en rimlig analys som Carin har, särskilt 2018. Förekomst av vatten borde kunna spela olika stor roll i i olika delar av landet också. Är du klar med arbetet? Vore kul att läsa/Lars

Webbplatsen är byggd med open-source systemet Drupal och är utvecklad av webbyrån Happiness.
Information om Cookies   Om personuppgifter