11 inlägg / 0 nya
Senaste inlägg
Carolina
Bild för Carolina
Mindre blåvinge?
Besvarad

Är det här en Mindre blåvinge? Sedd 2016-06-04 Hallsberg, Närke.

Tomas Bergsand
Bild för Tomas Bergsand

Hej Carolina,

Får erkänna att jag inte känner mig helt säker utifrån denna bild, men jag tycker att vingarna ser stora ut i proportion till kroppen. Jag tror att det är en hona av ängsblåvinge. Du får vänta och se om Lars svarar.

Med vänlig hälsning
Tomas

Carolina
Bild för Carolina

OK, tack! Här är en till bild på samma fjäril med lite bättre skärpa på kroppen.

Carolina
Bild för Carolina

Och här kommer en till bild...

Tomas Bergsand
Bild för Tomas Bergsand

Hej Carolina,

Jag har jämfört mina egna bilder på dessa två arter och jag tror att det är ängsblåvinge. Detta då jag jämför fläckarna på den första bilden. Den lilla svarta pricken längst fram på framvingens undersida och det tydliga svarta bandet på bakvingens undersida stämmer bättre med ängsblåvinge tycker jag. Det som talar emot detta är att samtliga mina fjärilsböcker inte visar dessa skillnader. Det finns dock enklare sätt att avgöra om det är ängs eller mindre blåvinge.

1. Mindre blåvinge är vår minsta fjäril tillsammans med de minsta arterna av tjokhuvuden. Blåvingar kan dock variera i storlek och jag har själv sett individer av tosteblåvingar som kännts ännu mindre än mindre blåvinge. En stor mindre blåvinge kan vara lika stor som en dvärgväxt ängsblåvinge. Generrellt är dock ängsblåvingen betydligt större.

2. Mindre blåvinge ser man i speciella miljöer. Den trivs vid torra stränder och grustag där det finns öppna ytor av grus och där det växer väldigt mycket getväppling. Jag har själv endast sett mindre blåvinge på ett fåtal platser och de har alla haft stora bestånd av denna växt. Jag har förvisso sett mindre blåvinge på en äng med gulvial, men då har denna legat endast ett stenkast från grustaget med all getväppling. Ängsblåvingen har jag sett på mer frodiga blomrika miljöer som ej torkar ut. Ängsblåvingens värdväxt är rödklöver och blåvingar brukar ej vara lågt från sina värdväxter.
Om det inte växte stora bestånd av getväppling inom 10-20 meters avstånd från platsen där du tog bilden, så är det troligen en ängsblåvinge.

Mvh
Tomas

Tomas Bergsand
Bild för Tomas Bergsand

Här är en bild på mindre blåvingar sittande på getväppling.

Tomas Bergsand
Bild för Tomas Bergsand

Här är en bild på ängsblåvinge (hane). Jag tittade i artportalen och såg att båda arterna rapporterats från Hallsberg vilket inte gör saken lättare,

Tomas Bergsand
Bild för Tomas Bergsand

Kroppen ser så späd ut att jag nog ändrar mig och lutar åt mindre. Hur kändes stroleken och hur var miljön där du såg den?

Mvh
Tomas

Carolina
Bild för Carolina

Hej och tack för svaret!

Häromdagen var jag på samma plats igen och tog några fler bilder. Platsen ligger precis intill ett glest trafikerat järnvägsspår och det växer gott om getväppling där.

Jag är nog lite för oerfaren för att kunna bedöma storleken men den är mindre än alla andra blåvingar jag sett.

I böckerna 'Svenska fjärilar' av Bo Söderström och 'Dagfjärilar i Örebro och Västmanlands län' har jag läst mig till att nykläckta hanfjärilar av mindre blåvinge har strödda blå fjäll på ovansidan av vingarna vilket man kan se på den här bilden. Är det unikt för mindre blåvinge?

Carolina
Bild för Carolina

Här är platsen.

Tomas Bergsand
Bild för Tomas Bergsand

Hej Carolina, jag är själv oerfaren i jämförelse med många andra men detta är defentivt mindre blåvinge. När jag ser på din sista bild som för övrigt är en mycket bra bild där de sitter på getväppling samt när jag läser din beskrivning av miljön, känner jag ingen tvekan. Det är arttypiskt för mindre blåvinge att man ofta ser fler individer på samma blomma och miljön är på pricken rätt för denna art. Många andra bruna blåvingar som exempelvis ängsblåvingens hona kan också skimmra i blått, så det är inte unikt. Jag tror till och med att ängsblåvingens hona skimmrar mer i blått än mindre blåvingens hanne. Ängsblåvinge och mindre blåvinge är svåra att skilja åt när man ser dem på bild, men när man väl ser dem i fält känner man sällan någon tvekan p.g.a. storlek, miljö och betende.

Med vänlig hälsning
Tomas

Webbplatsen är byggd med open-source systemet Drupal och är utvecklad av webbyrån Happiness.
Information om Cookies   Om personuppgifter