Klimatförändringar påverkar varje levnadsstadium – men på olika sätt

Vi går mot ett allt varmare klimat, men hur påverkar de allt högre temperaturerna en fjärils olika utvecklingsstadier? I Belgien har man undersökt vad som händer när svartringlad pärlemorfjäril, Boloria eunomia, utsätts för olika temperaturer från ägg till vuxen fjäril. Svartringlad pärlemorfjäril övervintrar i sitt fjärde larvstadium. Den anses vara en istidsrelikt, med förkärlek för svala och fuktiga miljöer, som torvmossar och fuktängar. I försöken ledde högre temperaturer till att honorna la fler ägg, och överlevnaden för ägg, larver före diapaus (vintervila), och puppor ökade. Däremot minskade överlevnaden för de övervintrande larverna med högre vintertemperatur. Trots att de flesta stadier gynnades av högre temperaturer var effekten på de övervintrande larverna så stor att populationen snabbt kommer att minska, och dö ut betydligt snabbare än under nu rådande temperaturer. Eftersom IPCC:s klimatmodell för Europa visar att framför allt vintrar och vårar kommer att bli varmare tyder det på en extra stor belastning för populationen. Studien visar hur viktigt det är att granska effekterna på alla utvecklingsstader för att kunna bedöma den totala effekten av klimatförändringar.

FULLTEXT PDF: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-2656.2012.02029.x/pdf

Referens: Radchuk, Viktoriia, Turlure, Camille and Schtickzelle, Nicolas (2013) ‘Each life stage matters: the importance of assessing the response to climate change over the complete life cycle in butterflies’. Journal of Animal Ecology, 82(1), pp. 275–285.

Tillbaka till listan

Webbplatsen är byggd med open-source systemet Drupal och är utvecklad av webbyrån Happiness.
Information om Cookies   Om personuppgifter