Blomflugor

Fältslamfluga

Blomflugor är en grupp flugor som varierar i storlek, form och färg. Många är till utseendet lika getingar, bin eller humlor, vilket fungerar som skydd mot insektsätare. Blomflugor livnär sig på nektar och pollen och är skickliga flygare som ofta ses hovra (stå still i luften) vid blommor. Det finns fler än 300 arter blomflugor i Sverige som delas in i olika släkten.

Artquiz

Här har vi samlat olika quiz för de vanligaste arterna och grupperna inom pollinatörer. Till exempel, inom Blomflugor finns det ett grupp-quiz med Fältblomflugor, Kärrblomflugor, Solblomflugor etc.

Faktablad

Här hittar du faktablad om pollinatörer, till exempel en lista på alla arter eller artfoldrar för några av de vanliga arterna som man se i fält. Dessa listor och faktablad kan med fördel plastas in och tas med i fält.

Föreläsningar som pdf:

Blomflugor - Introduktion

 Blomflugor - Vanliga arter och grupper

Föreläsningar

Harriet Arnberg ger en introduktion till blomflugor, deras levnadssätt och vad man ska titta på vid artbestämning. Fredrik Östrand går igenom kännetecken för några vanliga arter och grupper av blomflugor. Powerpointen ligger som separat pdf under Faktablad.

Föreläsningarna är en del av projektet SPRING, ett EU-projekt som ska bidra till att sprida kunskap om pollinatörer och utforma ett övervakningsprogram för pollinatörer över hela EU.

Webbplatsen är byggd med open-source systemet Drupal och är utvecklad av webbyrån Happiness.
Information om Cookies   Om personuppgifter