Biogeografisk uppföljning

Sedan 2014 utförs i Sverige varje år riktade räkningar av de fjärilsarter som omfattas av EU:s art- och habitatdirektiv. Verksamheten heter Biogeografisk uppföljning och mer om bakgrund och metoder kan du läsa om i denna rapport från 2012.

Resultaten från 2014-2023 kan man läsa om i de årsrapporter som finns för nedladdning här.

2023

Pettersson, L. B. & Arnberg, H. 2024. Biogeografisk uppföljning 2023 av dagfjärilar inom habitatdirektivet. Biologiska institutionen, Lunds universitet. 36 pp

 

2022

Pettersson, L. B. & Arnberg, H. 2023. Biogeografisk uppföljning 2022 av dagfjärilar inom habitatdirektivet. Biologiska institutionen, Lunds universitet. 36 pp

 

2021

Pettersson, L. B. & Arnberg, H. 2023. Biogeografisk uppföljning 2021 av dagfjärilar inom habitatdirektivet. Biologiska institutionen, Lunds universitet. 37 pp

 

2020

Pettersson, L. B. & Arnberg, H. 2021. Biogeografisk uppföljning 2020 av dagfjärilar inom habitatdirektivet. Biologiska institutionen, Lunds universitet. 37 pp

 

2019

Pettersson, L. B. & Arnberg, H. 2021. Biogeografisk uppföljning 2019 av dagfjärilar inom habitatdirektivet. Biologiska institutionen, Lunds universitet. 33 pp

 

2018

Pettersson, L. B. & Kost, C. 2019. Biogeografisk uppföljning 2018 av dagfjärilar inom habitatdirektivet. Biologiska institutionen, Lunds universitet. 33 pp

 

2017

Pettersson, L. B. Kost, C. & Sjöström C. 2018. Biogeografisk uppföljning 2017 av dagfjärilar inom habitatdirektivet. Biologiska institutionen, Lunds universitet. 34 pp

 

2016

Pettersson, L. B. & Sjöström C. 2017. Biogeografisk uppföljning 2016 av dag- och nattfjärilar inom habitatdirektivet. Biologiska institutionen, Lunds universitet. 32 pp

 

2015

Pettersson, L. B. & Sjöström C. 2017. Biogeografisk uppföljning 2015 av dagfjärilar inom habitatdirektivet. Biologiska institutionen, Lunds universitet. 22 pp.

 

2014

Pettersson, L. B., Ottvall, R. & Sjöström C. 2017. Biogeografisk uppföljning 2014 av dagfjärilar inom habitatdirektivet. Biologiska institutionen, Lunds universitet. 24pp.

 
Webbplatsen är byggd med open-source systemet Drupal och är utvecklad av webbyrån Happiness.
Information om Cookies   Om personuppgifter