Västmanland

Brunfläckig pärlemorfjäril. Foto: Länsstyrelsen

I Västmanland har det funnits dagfjärilsövervakning ända sedan 2009 och man kan ladda hem de två första årens rapporter från länsstyrelsen:

Dagfjärilsövervakning 2009 - en förstudie inom regional miljöövervakning

Dagfjärilsövervakning i Västmanlands län 2010

Kontakter

Henrik Berg
Epost: henrik.berg@lansstyrelsen.se
Telefon: 021 - 19 51 29

Per Hedenbo
Epost: per.hedenbo@lansstyrelsen.se
Telefon: 021 - 19 51 53

 

Backtimjan. Foto: Länsstyrelsen

Webbplatsen är byggd med open-source systemet Drupal och är utvecklad av webbyrån Happiness.
Information om Cookies   Om personuppgifter