På gång - Arkiv

Alla arrangemang som är listade är preliminära, just nu beror möjligheten att genomföra dem på hur läget är med covid-19 i Sverige. För tillfället är resor inte möjliga för mig annat än i undantagsfall men det kan komma att ändras. Föredrag över nätet kan vara möjliga.

Pollinerings­veckan på Kivik och Stenshuvud 15–23 maj

Biologisk mångfald i sommarnatten (nattfjärilar, nattsångare & fladdermöss). Digitalt seminarium 22 maj 19.00 och framåt

Dagfjärilsövervakning - digital kurs för intresserrade i Västra Götaland. Lördagen den 5:e juni, kl 10-15. Sista anmälningsdag: 25:e maj 2021. Läs mer och anmäl dig här

Vill ni att vi berättar om projektet  hos er? Eller ha ett föredrag om fjärilar i allmänhet? Håller ni kanske på att sätta ihop programmet inför vårens möten i en krets av Naturskyddsföreningen, ett entomologisk förening eller kanske en fågelklubb? Skicka epost eller ring så ser vi om det går att ordna.

Aktiviteter märkta med symbolen  är sådana som organisatören tar ut en kostnad för.

Webbplatsen är byggd med open-source systemet Drupal och är utvecklad av webbyrån Happiness.
Information om Cookies   Om personuppgifter