På gång - Arkiv

Fjärilsexkursion, Botaniska trädgården, Göteborg, 26 maj kl 13:00-15:00

Fjärilsexkursion, Herrljunga , 7 juni

Fjärilsexkursion, Värnamo, 8 juni

Fjärilsexkursion, Stenshuvud, 9 juni kl 10:00

Fjärilsexkursion, Nybrofältet Ystad, 15 juni kl 10:00

Fjärilsexkursion, Skrylle naturum, 15 juni kl 13.00

Dagfjärilsinventering – hur går det till? Mittlandskogen, Öland 15 juni kl 13:00

Falsterbo Bird Show, 30 augusti - 1 september

 

Vill ni att vi berättar om projektet  hos er? Eller ha ett föredrag om fjärilar i allmänhet? Håller ni kanske på att sätta ihop programmet inför vårens möten i en krets av Naturskyddsföreningen, ett entomologisk förening eller kanske en fågelklubb? Skicka epost eller ring så ser vi om det går att ordna.

Aktiviteter märkta med symbolen  är sådana som organisatören tar ut en kostnad för.

Webbplatsen är byggd med open-source systemet Drupal och är utvecklad av webbyrån Happiness.
Information om Cookies   Om personuppgifter