På gång - Arkiv

Alla arrangemang som är listade är preliminära, just nu beror möjligheten att genomföra dem på hur läget är med covid-19 i Sverige. För tillfället är resor inte möjliga för mig annat än i undantagsfall men det kan komma att ändras. Föredrag över nätet kan vara möjliga.

Fjärilar i Sinarpsdalen med KOF - Kullabygdens Ornitologiska Förening. Lördagen den 10 juli, kl. 10-14. Läs mer här.

Fjärilar i Rökepipans naturreservat, Dalby. Söndagen den 18 juli, kl 11-13. Anmälan till dagfjarilar@gmail.com

Fjärilsexkursion, naturum Söderåsen. Söndag 15 augusti kl. 10:30-12. Sista anmälningsdag: 13 augusti 2021. Anmälan till naturum.soderasen@lansstyrelsen.se

Falsterbo Bird Show, Falsterbo, fredag 3 september till söndag 5 september

Vill ni att vi berättar om projektet  hos er? Eller ha ett föredrag om fjärilar i allmänhet? Håller ni kanske på att sätta ihop programmet inför vårens möten i en krets av Naturskyddsföreningen, ett entomologisk förening eller kanske en fågelklubb? Skicka epost eller ring så ser vi om det går att ordna.

Aktiviteter märkta med symbolen  är sådana som organisatören tar ut en kostnad för.

Webbplatsen är byggd med open-source systemet Drupal och är utvecklad av webbyrån Happiness.
Information om Cookies   Om personuppgifter