Pollinatörsövervakning

Här kommer vi successivt att lägga upp material från pilotförsök med pollinatörsövervakning så att det går att testa metoderna, bygga egna färgskålefällor, eller engagera sig i pilotförsöken.

Under 2023 kommer med säkerhet det europeiska projektet SPRING pågå i Sverige. Övriga pilotprojekt (CAP-PoMS: Jordbrukslandskap och NAT-PoMS: Övriga landskap) kommer avrapportera efter säsongen 2022. 

Vill du veta mer? Kontakta harriet.arnberg@biol.lu.se!

Handledningar

Fältinstruktion 2022 SPRING

Fältinstruktion 2022 NAT-PoMS

Instruktioner för nattfjärilar

Byggbeskrivning för standardiserade färgskålefällor

Manual för nattfjärilsfälla (LED Emmer)

Rapporter

Arnberg m.fl 2022 Pilotförsök för generell övervakning av pollinatörer – resultat för fältsäsongen 2021

Läs mer

EU:s expertgrupps förslag: Potts m.fl. 2021 STING – Förslag på pollinatörsövervakning för EU

Metoder från brittiska pollinatörsövervakningen UK-PoMS


SPRING – pilotförsök med pollinatörsövervakning i EU

Appar för pollinatörsövervakning

FIT Count (Blombesöksräkning)

OBSIdentify (Artbestämning)

ButterflyCount (Inventering, artbestämning)

Artsorakel (Artbestämning)

Webbplatsen är byggd med open-source systemet Drupal och är utvecklad av webbyrån Happiness.
Information om Cookies   Om personuppgifter