Skillnader i kvickgräsfjärilars utveckling mellan Syd- och Mellansverige

I Sydsverige har kvickgräsfjäril, Pararge aegeria, normalt två generationer per år, men från om 56-58º N och norrut satsar allt större andel av larverna istället på att övervintra. Från Artdatabankens rapporter kan man se att i Skåne finns två tydliga generationer, men i Stockholmstrakten finns bara en generation. Experimentellt kan man också visa att det visserligen går att få en stor andel av larverna från mer nordliga populationer att utvecklas direkt till fjäril, men ju längre norrut de hör hemma desto fler timmar av dagsljus per dag krävs för att hindra dem att välja diapaus. Bland larver från populationer som normalt har två generationer per år hade sommargenerationen snabbare utveckling och högre tillväxttakt än den Mellansvensk kvickgräsfjärilövervintrande generationen,men dessa generationsskillnader var nästan utsuddade hos larver från populationer som normalt bara har en generation per år. Där fanns heller inte någon uttalad könsskillnad i tillväxt och utveckling.

 

Mellansvensk kvickgräsfjäril

ABSTRACT: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1365-2656.12291/abstract 
Kontakt: inger.haugen@zoologi.su.se
Referens: Aalberg Haugen IM, Gotthard K (2014) Diapause induction and relaxed selection on alternative developmental pathways in a butterfly. J Anim Ecol. doi:10.1111/1365-2656.12291.
(elektronisk förhandsversion publicerad 19 nov, men ännu ej i pappersform, därför kan sidnummer inte anges)

Tillbaka till listan

Webbplatsen är byggd med open-source systemet Drupal och är utvecklad av webbyrån Happiness.
Information om Cookies   Om personuppgifter