Videfuksen i Europa

– tillfällig sommargäst eller bofast?

Under sommaren 2014 kom plötsligt ett stort antal rapporter om videfuks, Nymphalis xanthomelas, från nordvästra Europa. I Sverige och Finland observerades flera exemplar redan 2009-2010, och sedan dess har de ju formligen exploderat över stora delar av Sverige.

VidefuksÖvervintrad videfuks

Tidigare har videfuksens utbredningsområde haft sin västgräns i Polen, med enstaka observationer längre västerut. I den här sammanställningen av fynden från 2014, konstateras att spridningen västerut antagligen gynnades av den varma sommaren i nordvästra Europa. Längre söderut var däremot vädret sämre, vilket kan förklara varför få eller inga observationer gjordes där Det är fortfarande för tidigt att utläsa om det rör sig om tillfälliga fynd, eller om videfuksen håller på att etablera sig som en ny ”bofast” art, framför allt på den europeiska kontinenten. Däremot verkar ju arten gjort sig hemmastadd i Skandinavien, eftersom den nu observerats under flera år, och fortfarande sprider sig väster och norrut. Men helt säker kan man inte vara; det rapporterades faktiskt färre videfuksar i Finland 2014 än 2013.

FULLTEXT PDF: engelsk version utan bilder: http://www.phegea.org/Dagvlinders/Documenten/VVE_WG_DV_Manil_Cuvelier%202014_L%C3%A9pidopt%C3%A8res_58_p_69-74_N_xanthomelas_expansion_English_version.pdf

Fransk originalartikel, inkl bilder: http://uahost.uantwerpen.be/vve/Dagvlinders/Documenten/Manil-Cuvelier%202014%20L%C3%A9p%20RLF%2058%20p%2069-74%20-%20Nymphalis%20xanthomelas,%20l%27expansion.pdf

Referens: Manil L, Cuvelier S. Nymphalis xanthomelas (Esper, 1781) Migration massive sans suite ou expansion durable? Lépidoptère. 2014;23: 69–74.

Tillbaka till listan

Webbplatsen är byggd med open-source systemet Drupal och är utvecklad av webbyrån Happiness.
Information om Cookies   Om personuppgifter