Kvävegynnade växter som föda lockar fjärilar norrut i Sverige!

Bild för lars
lars
2012-11-22

Kartfjäril, vårgeneration  Foto Lars Pettersson

Tillsammans med Linnéuniversitetet,  Högskolan i Gävle och Helmholtz Centre for Environmental Research i Tyskland har vi funnit att valet av föda påverkar expansionsmönster bland olika fjärilsarter och skriver om det i tidskriften Proceedings of the Royal Society Series B.

Genom att analysera de senaste 37 årens expansionsmönster hos svenska dag- och nattfjärilar har vi kunnat se att födan kan vara av avgörande betydelse för hur snabbt arter sprider sig. Arter vars larver är specialiserade på kvävegynnade växter sprider sig norrut snabbare än andra. Samarbetsprojektet visar att fjärilarnas spridning norrut går att förutsäga baserat på fjärilarnas egenskaper, till exempel beroende vilken föda eller livsmiljö som de föredrar.

Kvävenedfall från atmosfären innebär en ständigt pågående gödsling och leder till att kvävegynnade växter ökar. Detta visar sig nu vara en viktig orsak till fjärilsarters expansion norrut i Sverige, och kan även ha liknande effekter på en rad andra organismer som är knutna till de kvävegynnade växterna.

Vill du ha ett exemplar av artikeln? Maila mig på dagfjarilar@gmail.com i så fall!

Dela eller tipsa
Webbplatsen är byggd med open-source systemet Drupal och är utvecklad av webbyrån Happiness.
Information om Cookies