Faunaväkteri

Faunaväkteriet är en är en ideell övervakning av hotade djur som startats i samarbete mellan SLU och Sveriges Entomologiska Förening. 2013 kommer man att satsa extra på att övervaka bastardsvärmare. Bastardsvärmarprojektet drivs tillsammans med Naturskyddsföreningen och Svensk Dagfjärilsövervakning . Mer information om detta kommer inom kort.

Kontakt

Kontakta gärna Pavel Bina på ArtDatabanken om du har frågor eller vill engagera dig och bli faunaväktare.

Epost: pavel.bina@slu.se
 

 

Webbplatsen är byggd med open-source systemet Drupal och är utvecklad av webbyrån Happiness.
Information om Cookies   Om personuppgifter