Om forskningsartiklar och referenser

Hur forskningsartiklarna presenteras

Artiklarna sammanfattas kort på svenska, med relativt få facktermer. Originalartiklarna är så gott som alltid skrivna på engelska. Engelska är det vanligaste språket att presentera vetenskapliga resultat på, och även om det publiceras en hel del på t ex ryska och kinesiska så rör det ofta  arter som inte finns här.

Många artiklar är tillgängliga helt gratis på nätet, oftast som pdf-filer. I våra sammanfattningar är de märkta med texten FULLTEXT PDF eller FULLTEXT HTML. Dessa artiklar kan man ladda ner via länken som finns intill.

Ofta finns dock bara ett abstract, alltså en kort sammanfattning, tillgänglig gratis. I sammanfattningen är de märkta ABSTRACT, och länken leder till förlagets presentation av artikeln. Förlagen vill då ha betalt för att man laddar ner hela artikeln, oftast 15-50 US$. Istället för att betala dessa ganska höga avgifter kan man då kontakta huvudförfattaren och be om ett sk. särtryck, alltså en papperskopia av artikeln eller en datafil, vanligen i pdf-format. En e-postadress till huvudförfattaren finns så gott som alltid på abstactsidan, och vi försöker komma ihåg att skriva ut den även på vår sammanfattning. En mall för hur du kan formulera en fråga om särtryck finns längst ner på den här sidan.

Ibland fungerar inte länken, t ex om artikeln reviderats, eller om förlaget flyttat den till ett annat arkiv. Säg till så kan vi försöka leta upp en ny korrekt adress i så fall.

Referensen består av ett antal uppgifter som gör att artikeln kan hittas i ett bibliotekssystem. De kan vara presenterade i lite olika ordning i olika tidskrifter, men innehåller ungefär samma information. Här är ett exempel:

     Referens: Habel JC, Husemann M, Schmitt T, Dapporto L, Rödder D, et al.

     (2013) A Forest Butterfly in Sahara Desert Oases: Isolation Does

     Not Matter.
Journal of Heredity 104: 234–247.

     doi:10.1093/jhered/ess092.

  • Författare: Jan Christian Habel, Martin Husemann m fl. Ofta skrivs vara förnamnens initialer ut, och ofta skriver man bara ut ett eller några få författarnamn, och förkortar listan med uttrycket "et al."
  • Publiceringsår: i detta fall 2013
  • Artikelns titel: "A Forest Butterfly in Sahara Desert Oases: Isolation Does Not Matter"
  • Tidskriftens namn: "Journal of Heredity". Ofta förkortas tidskriftsnamn mer eller mindre begripligt. t ex: J brukar betyda Journal, Entom = Entomology, Biol=Biology, Ecol=Ecology, Evol=Evolution, Geogr = Geography, och man brukar plocka bort småord, så Journal of Evolutionary Biology blir J Evol Biol. Oftast skriver vi ut hela tidskriftnamnet, men ibland en del tidskrifter kallas nästan aldrig för något annat än sin förkortning, t ex PLOS.

    De flesta vetenskapliga tidskifters namn och förkortningar finns listade på WebofScience: http://images.webofknowledge.com/WOK46/help/WOS/A_abrvjt.html
  • Volym, nummer, sidor: Volym nr 104, nummer 2 sidorna 234-247. En del tidskrifter har en volym per år andra har flera. Därför ar det viktigt att ange inte bara år, utan även rätt volym om man vill få fram en artikel.
  • doi: (digital object identifier) motsvarar en boks ISBN-nummer eller en tidnings ISSN-nummer. DOI-numret anger var artikeln finns elektroniskt publicerad, och kan sökas med hjälp av vanliga sökmotorer i din webläsare.

Mall för att beställa särtryck

Byt ut de fetstilta texten mot författarens namn, artiklens titel osv. och glöm inte att ange din egen adressDear Dr. Authors Name,

I would much  appreciate a PDF-copy or reprint of your article "Butterflies Here and There" which appeared in the Journal of This and That, 2014, Volume 14, Pages 1014-1020,

Thank you for this courtesy.

Sincerely,

Jag Mittnamn

Min_epost@hemma.se

Hemgatan 14

SE-114 14  Hemstad

Sweden

 

Till artikellistan

Webbplatsen är byggd med open-source systemet Drupal och är utvecklad av webbyrån Happiness.
Information om Cookies   Om personuppgifter