Utbildningsmaterial

På dessa sidor hittar du utbildningsmaterial om olika grupper. Följ länkarna till den grupp du vill lära dig mer om. Under gruppernas sidor ligger olika typer av utbildningsmaterial.

  • Artquiz
  • Faktablad
  • Föreläsningar
  • Andra infosidor

 

Solitära bin


Glödsandbi, Andrena fulva, ett solitärt bi © Krister Hall/SLU Artdatabanken

 

Humlor


Ängshumla, Bombus pratorum © Åke Berg, Uppsala

 

Blomflugor


Gul solblomfluga, Syrphus ribesii © Anders Rådén/SLU Artdatabanken

 

Dagfjärilar


Makaonfjäril, Papilio machaon © Sven Birkedal/SLU Artdatabanken

 

Webbplatsen är byggd med open-source systemet Drupal och är utvecklad av webbyrån Happiness.
Information om Cookies   Om personuppgifter