Forskningsartiklar

Sydrovfjäril har smak för stadslivet

I Schweiz har sydrovfjäril, Pieris mannii, framför allt rapporteras från urbana miljöer. I en studie fanns sydrovfjäril på 19 av 20 lokaler i stadsmiljö, men inte på någon av de 20 mer naturliga fjärilslokalerna. Däremot sågs raps- och rovfjäril, P. napi resp P. rapae) på båda slags lokaler.

Handel med fjärilar omsätter miljontals dollar

Under ett år, sept 2020 – sept. 2021, noterades alla transaktioner med namngivna fjärilsarter på eBay.com. Över 50.000 säljtillfällen registrerades, omfattande 81180 exemplar av torkade fjärilar, de flesta omonterade. Totalt handlades 3767 olika arter, dvs 19% av alla kända fjärilsarter!

Vätska i vingmembran kan ge fjärilsvingar färg

Nyligen upptäcktes att ett par fjärilsarter i Costa Rica har ett hittills oupptäckt sätt att sätta färg på sina vingar. De stora, lysande gröna fält som pryder deras vingar, får sin färg av en grön vätska mellan deras vingmembran.

Drastisk minskning av danska habitatspecialister

Utbredningen av fjärilsarter som räknas som habitatspecialister har minskat drastiskt på de stora danska öarna sedan 1993. Tre av 22 arter har försvunnit helt, och utbredningen av 10 arter minskar kraftigt. Minskningen sker i alla slags landskapstyper, och inte ens i naturskyddade områden går det bättre.

Fjärilars spridning till nya områden i Sverige och Finland under 120 år – betydelsen av klimat, markanvändning och arters särdrag

Många fjärilsarter har expanderat sitt utbredningsområde norrut under det senaste seklet.

Spanska kamgräsfjärilar hotas av allt torrare somrar

De allt torrare och hetare somrarna kring Medelhavet påverkar flora och fauna i allt högre grad. Trots att kamgräsfjäril, Coenonympha pamphilus, är en vanlig fjäril i större delen av Europa har den helt försvunnit från sydöstra delen av den Iberiska halvön sedan 2008.

Mikroklimat avgör utvecklingshastighet

Skillnader i mikroklimat påverkar varje levnadsstadium för en fjäril. Utvecklingstiden från ägg till flygande rapsfjäril kan skilja flera veckor mellan olika platser inom ett begränsat område. De kan till och med avgöra om en larv kommer att utvecklas direkt till en fjäril eller väljer att gå i diapaus.

Nektar – tema med många variationer

Nektar från olika växtarter kan vara mycket olika. Både typen och mängden av kolhydrater och aminosyror varierar mycket. Korgblommiga växter innehöll ofta en stor mängd aminosyror. Blommor vars nektar är skyddad för sol och vind hade ofta mer sockerrik nektar än mer öppna blommor. Olika typer av nektar kan locka olika slags pollinatörer.

Bete i Natura 2000-områden hotar de väddnätfjärilar som ska skyddas

På Gotland har skötseln av Natura 2000-områden, avsatta för att skydda väddnätfjäril, Euphydryas aurinia, huvudsakligen skötts genom EU-subventionerat bete.

Snabb anpassning till dagslängd hjälper svingelgräsfjärilens spridning norrut

Svingelgräsfjäril, Lasiommata megera, har sedan millennieskiftet spridit sig snabbt norrut i Sverige. Larver från de nordligaste delarna av utbredningsområdet väljer att gå i diapaus vid betydligt längre dagslängd än larver från Skåne.

Fjärilslarvernas värdväxter– Mycket mer än en midsommarbukett

Att veta exakt vilka växter som olika fjärilslarver använder som värdväxter är nödvändigt för effektiva naturskyddsåtgärder.

Monarker migrerar söderut allt senare

Allt varmare hösttemperaturer i norra Nordamerika verkar försena höstmigrationen av monarkfjärilar, Danaus plexippus. Under 29 år har flytten förskjutits med sex dagar per decennium, vilket kan få förödande konsekvenser.

Mindre kräsna sydrovfjärilar sprider sig snabbt norrut

Sydrovfjärilen, Pieris mannii, har på bara 10 år spridit sig 1000 km norrut. I de nykoloniserade tyska områdena använder honorna fler värdväxter och lägger fler ägg än honor från ursprungsområdet i Sydfrankrike.

Vad tittar du på?

Kvickgräsfjärilens hanar gärna sitter och spanar i en solig glänta. Men vad ser de egentligen?  Man har kartlagt exakt hur de placerar sig i sina respektive revir.

Många slags pollinerare ger större bomullsskörd

I amerikanska bomullsodlingar har man upptäckt att fjärilar och flugor besöker andra blommor på bomullsplantan än bina, och dessutom är på plats tidigare på morgonen än bin. Därmed ökar också bomullsskörden.

Två generationer påfågelöga i Belgien

Påfågelögat, Agalis io, har numera skiftat från en till två generationer per år i Belgien. Medborgarforskning i form av rapporterade fjärilsobservationer visar en stor våg av nykläckta fjärilar i månadsskiftet augusti-september.

Vackra fjärilar skyddas oftare än alldagliga

Det satsas större resurser på att skydda stora, vackra arter än mer anonyma. Bland de dagfjärilsarter som listats i EU:s habitatdirektiv finns flera sk. karismatiska arter, trots att deras skyddsbehov är lågt. Samtidigt saknas de flesta verkligt sårbara arterna, som sällan är så praktfulla.

Flyttande fjärilar världen runt

Att vissa fjärilsarter migrerar är välbekant, om inte annat så efter den enorma vågen av tistelfjäril, Vanessa cardui, våren 2019. De mest kända exemplen är förstås de nordamerikanska monarkfjäril, Danaus plexippus, och tistelfjäril.

Kapprustning i grönsakslandet – Kålväxter dödar fjärilsägg

En del korsblommiga växter har ett mycket speciellt försvar. När ett fjärilsägg placeras på ett blad reagerar växten genom att låta ett litet område under och omkring ägget dö. Därigenom torkar ägget, och larven dör innan den kan kläckas, och därmed minimerar växten skadan.

Monarken förändras när den blir bofast

Monarkfjäril, Danaus plexippus, är mest känd för sina långa årliga migrationer i Nordamerika. Men det bildar också stationära populationer. Ju fler generationer de varit bofasta desto mindre, kortare vingar får de.

Sidor

Webbplatsen är byggd med open-source systemet Drupal och är utvecklad av webbyrån Happiness.
Information om Cookies   Om personuppgifter