Fjärilar

Hjälp oss att bevaka Sveriges fjärilar

Många fjärilsarter verkar minska i dagens Sverige, medan andra sprider sig norrut. Tvärtemot vad många kanske tror är kunskapen om fjärilarna fortfarande ganska dålig. Alla kan vara med och räkna fjärilar, du behöver inte vara expert utan det räcker med att du tycker om och är intresserad av fjärilar. Hör gärna av dig eller fråga i forumet!

Dela bilder & fråga om fjärilar i vårt forum

Ämne Svar Senaste
Årets första fjäril 0 3 dagar 5 timmar
Sorgmantel 1 2 månader 2 dagar
fjärilsfråga Fråga 1 4 månader 4 veckor
Mindre mantelfly 0 5 månader 2 dagar
vad kan detta vara för fjäril Fråga 0 5 månader 1 vecka
blåvinge Fråga 2 5 månader 1 vecka
Brun björnspinnare 0 5 månader 2 veckor
Vilken snabbvinge är detta? Besvarad 1 5 månader 2 veckor

Kupade vingar ger extra kraft

2021-02-16
Forskningsartikel

Fjärilars stora, breda vingar har ansetts vara ganska ineffektiva. Vindtunnelförsök i Lund visar att de när de flexibla vingarna kupas i flykten ger de både mer kraft och bättre effektivitet än man tidigare trott.

Hur man tar det kallt viktigt för artens framtid

2020-12-04
Forskningsartikel

Olika fjärilsarter har mycket olika förmåga att reglera sin kroppstemperatur i förhållande till omgivningen. Arter som är beroende av mikroklimat med lämplig temperatur är mer känsliga än de som t.ex. är bättre på att vinkla vingarna på olika sätt mot solen.

Varför flyttar inte backvisslaren norrut?

2020-11-13
Forskningsartikel

I Sverige förekommer backvisslaren, Pyrgus armoricanus, bara i sydöstra Skåne. Utplanteringsförsök visar att de mycket väl kan etablera sig längre norrut, men deras dåliga spridningsförmåga gör dem beroende av täta nätverk av inte allt för små lokaler.

Ju fler släktingar desto mer larv-parasitoider

2020-10-02
Forskningsartikel

Larver av nässelfjäril, påfågelöga, amiral och kartfjäril (Aglais urticae, A. io, Vanessa atalanta och Araschnia levana) har alla brännässla (Urtica dioica) som värdväxt, och delar  också parasitoider. Hur stor andel som blir parasiterade beror på vilken art det är, hur långt norrut de befinner sig, hur många av de andra arterna som finns på samma lokal.

Kyla i maj kan ha ställt till det för dagfjärilarna

2020-07-03
Nyhet

Citronfjäril (vänster) och kartfjäril (höger, vårgeneration) är exempel på en vinnare och en förlorare så här långt år 2020 och dessutom för perioden 2010-2020 som helhet. 

Häromveckan gick det danska fjärilsatlasprojektet ut och uppmärksammade att det verkar vara en dålig fjärilssäsong i Danmark 2020.  Här i Sverige har det gjorts liknande iakttagelser på flera håll och det har diskuterats intensivt på bland annat Facebook. Samtidigt verkar det variera mycket över landet. I Norrland har det flugit en hel del makaonfjäril. Vårarter som grönsnabbvinge och citronfjäril verkar ha haft ett bra år. En del sommararter som slåttergräsfjäril och luktgräsfjäril ser ut att ha kommit igång sent i år men när de väl flyger kan det finnas en hel del av dem. 

Sidor

Webbplatsen är byggd med open-source systemet Drupal och är utvecklad av webbyrån Happiness.
Information om Cookies   Om personuppgifter