Fjärilar

Hjälp oss att bevaka Sveriges fjärilar

Många fjärilsarter verkar minska i dagens Sverige, medan andra sprider sig norrut. Tvärtemot vad många kanske tror är kunskapen om fjärilarna fortfarande ganska dålig. Alla kan vara med och räkna fjärilar, du behöver inte vara expert utan det räcker med att du tycker om och är intresserad av fjärilar. Hör gärna av dig eller fråga i forumet!

Dela bilder & fråga om fjärilar i vårt forum

Ämne Svar Senaste
fjärilsfråga Fråga 1 1 månad 3 veckor
Mindre mantelfly 0 1 månad 3 veckor
vad kan detta vara för fjäril Fråga 0 2 månader 1 dag
blåvinge Fråga 2 2 månader 3 dagar
Brun björnspinnare 0 2 månader 1 vecka
Vilken snabbvinge är detta? Besvarad 1 2 månader 1 vecka
Blåvinge Besvarad 2 2 månader 1 vecka
Citronfjäril 1 2 månader 3 veckor

Varför flyttar inte backvisslaren norrut?

2020-11-13
Forskningsartikel

I Sverige förekommer backvisslaren, Pyrgus armoricanus, bara i sydöstra Skåne. Utplanteringsförsök visar att de mycket väl kan etablera sig längre norrut, men deras dåliga spridningsförmåga gör dem beroende av täta nätverk av inte allt för små lokaler.

Ju fler släktingar desto mer larv-parasitoider

2020-10-02
Forskningsartikel

Larver av nässelfjäril, påfågelöga, amiral och kartfjäril (Aglais urticae, A. io, Vanessa atalanta och Araschnia levana) har alla brännässla (Urtica dioica) som värdväxt, och delar  också parasitoider. Hur stor andel som blir parasiterade beror på vilken art det är, hur långt norrut de befinner sig, hur många av de andra arterna som finns på samma lokal.

Kyla i maj kan ha ställt till det för dagfjärilarna

2020-07-03
Nyhet

Citronfjäril (vänster) och kartfjäril (höger, vårgeneration) är exempel på en vinnare och en förlorare så här långt år 2020 och dessutom för perioden 2010-2020 som helhet. 

Häromveckan gick det danska fjärilsatlasprojektet ut och uppmärksammade att det verkar vara en dålig fjärilssäsong i Danmark 2020.  Här i Sverige har det gjorts liknande iakttagelser på flera håll och det har diskuterats intensivt på bland annat Facebook. Samtidigt verkar det variera mycket över landet. I Norrland har det flugit en hel del makaonfjäril. Vårarter som grönsnabbvinge och citronfjäril verkar ha haft ett bra år. En del sommararter som slåttergräsfjäril och luktgräsfjäril ser ut att ha kommit igång sent i år men när de väl flyger kan det finnas en hel del av dem. 

Askskottsjukan hotar många arter

2020-06-27
Forskningsartikel

Ask, Fraxinus excelsior, hotas av askskottsjukan, en svampsjukdom. Askskottsjukan hotar inte bara asken, utan även många arter som är knutna till trädet, i Sverige 483 arter. För asknätfjärilen innebär askskottsjukan ytterligare ett hot. Många arter som är knutna till ask kan inte använda andra trädslag, eller har dem lika hotade almen som alternativ.

Uppdaterade blanketter

2020-06-10
Nyhet

Rapportblanketterna har hängt med i ungefär nuvarande utseende sedan 2010 så nu var det dags att ändra innehåll, uppdatera namn & rödlistekategorier plus ändra vilka arter som vi vill få in foto på.

Ni hittar de uppdaterade slingblanketterna här: https://www.dagfjarilar.lu.se/hur-gor-man/slingprotokoll och de uppdaterade punktblanketterna här: https://www.dagfjarilar.lu.se/hur-gor-man/punktprotokoll. Båda finns som pdf och Excel-filer. Hittar ni några tryckfel så maila oss på dagfjarilar@gmail.com!

Sidor

Webbplatsen är byggd med open-source systemet Drupal och är utvecklad av webbyrån Happiness.
Information om Cookies   Om personuppgifter